Helbredsundersøgelser til DSB-ansatte
Et eksternt firma skal lave en uvildig undersøgelse af DSB-ansattes helbred efter skandalen om asbest i S-togene.

DSB og de faglige organisationer blev tirsdag eftermiddag enige om at tage fælles ansvar for at få lavet uvildige helbredsundersøgelser af de ansatte, som op gennem 1980?erne og 1990?erne arbejde i asbestbefængte S-tog.

Det oplyser DSB.

»Det glæder mig, at de faglige organisationer har indvilliget i at sidde med i styregruppen for den uvildige og tilbundsgående undersøgelse af det ulykkelige asbestforløb i DSB. Det har været vigtigt for DSB at få organisationerne involveret direkte i undersøgelsen, så vi kan drage nytte af deres ekspertise på området. Vi ser frem til at få afdækket denne ulykkelige sag, og DSB vil i den kommende tid arbejde hårdt på at få afdækket alle aspekter i forløbet,« siger konstitueret administrerede direktør, Søren Eriksen.

De arbejdsmedicinske klinikker har nedsat en ekspertgruppe med repræsentanter fra blandt andre Kræftens Bekæmpelse, som i næste uge vil være klar med en model for regelmæssige helbredsundersøgelser til tidligere og nuværende DSB-medarbejdere, som har været udsat for asbest.