Flere varsler fyringer af ansatte
Flere arbejder måtte forlade jobbet i august, men det er ikke så slemt, som det kunne være. Foto: Colourbox
Antallet af fyringsvarsler steg fra juli til august - men set over en længere periode er der tale om et fald.

Selv om antallet af fyringsvarsler ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen steg med 167 personer fra juli til august, hvor nu i alt 613 personer står til fyring, er der set over en længere periode tale om et fald.

Det er seniorøkonom i Nykredit, Tore Stramer, der har sat de nye tal i perspektiv.

- Antallet af fyringsvarsler svinger fra måned til måned. Ser man på udviklingen over en tremåneders periode fra marts til til maj til juni-august har der således været et fald på 335 personer, skriver Tore Stramer i opgørelsen.

Derfor er det endnu for tidligt at konkludere, at antallet af fyringsvarsler igen er stigende.

- Den stort set stabile udvikling i antallet af fyringsvarsler over de seneste måneder må siges at være en positiv overraskelse med tanke på, at dansk økonomi skrumper, og beskæftigelsen fortsat er faldende.

- Det vidner om, at dansk økonomi ikke kan siges at være i en ny alvorlig krise, hvor virksomhederne i stor stil vælger at fyre i bundter, siger Tore Stramer.

Men det kan være en stakket frist, fordi arbejdsmarkedet typisk reagerer med seks til otte måneders forsinkelse på en vending i konjunkturerne. Den danske vækst er igen negativ, og der er stilstand i den økonomiske vækst. Det vil få ledigheden til at stige.

- Vi forventer, at ledigheden vil stige til 170.000 ved udgangen af 2013, og det er en stigning på 4300 personer, siger Tore Stramer.

Men de helt store fyringsrunder i kølvandet på finanskrisen i 2008 og 2009 bliver der ikke tale om.