Fakta: Kampen om finansskatten
Socialdemokraterne har vedtaget, at man vil arbejde for en finansskat på europæisk plan.

På weekendens partikongres i Aalborg blev det vedtaget, at Socialdemokraterne fjerner globalitetskravet fra en eventuel skat på finansielle transaktioner - en såkaldt Tobin-skat. Dermed åbnes døren for at forhandle skatten på plads med EU-landene alene.

* Ifølge EU-Kommissionens forslag fra sidste efterår skulle en skat på finansielle transaktioner - kaldet FTT eller Tobin-skat - udgøre 0,1 procent af handler med værdipapirer og 0,01 procent af handler med derivater.

* Provenuet skulle ifølge forslaget gå tilbage til EU med to tredjedele til EU's fælleskasse og en tredjedel tilbage til medlemslandene.

* I den siddende regering har R været imod af frygt for, at det kommer til at koste arbejdspladser. S og SF har været under voldsomt pres fra baglandet for at støtte skatten.

* Modstandere af skatten frygter, at det vil betyde, at penge og handler trækkes ud af EU til lande uden Tobin-skatten.

* Ifølge en Ritzau-optælling i juni har følgende lande vist interesse: Østrig, Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Belgien, Portugal, Slovenien og Grækenland.

* Skatten kan enten opkræves i det land, hvor den handlende opholder sig - eller i det land, hvor det handlede (værdipapir eller derivat) hører til.

* Frankrig har været bannerfører for idéen, og Tysklands regering har accepteret oppositionens krav om en finansskat for at få godkendt finanspagten og den nye euro redningsfond, ESM. Østrigs regering er i en lignende situation for at få flertal for ESM.

* Storbritannien, Sverige og Tjekkiet har sagt klart nej.

* EU kan som udgangspunkt kun indføre skatter, hvis der er fuld enighed blandt de 27 medlemslande. Men ni lande kan - hvis alle andre muligheder er forsøgt - gennemføre ting i et såkaldt "forstærket samarbejde".

/ritzau/