FAKTA: Her er anbefalingerne om levedygtige landsbyer

En udvalg nedsat af regeringen har set på, hvordan man kan skabe levedygtige landsbyer.
Regeringen har fået 17 anbefalinger, der skal gøre det lettere for landsbyerne i Danmark.
Regeringen har fået 17 anbefalinger, der skal gøre det lettere for landsbyerne i Danmark. Foto: Henning Bagger/Scanpix

Regeringen nedsatte i sommeren 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer.

Det skete som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om "Danmark i bedre balance" og modernisering af planloven.

Udvalget består blandt andre af repræsentanter for Landdistrikternes Fællesråd, Kommunernes Landsforening, DGI og De Samvirkende Købmænd.

Udvalget kommer med i alt 17 anbefalinger til regeringen om, hvordan man skaber levedygtige landsbyer. Her følger et udpluk af dem.

* Pulje til landsbyfornyelse forlænges og forøges fra 2019 til minimum 330 millioner kroner årligt i en 10-årig periode.

* Regeringen udvider boligjobordningen til også at omfatte lønomkostninger til nedrivning af boliger i landzone.

* Stat og kommuner arbejder for en planlægning af den kollektive trafik, der sikrer tilfredsstillende forbindelser i landsbyerne.

* Staten arbejder for fortsat at sikre mobildækning og udrulle bredbånd i landområder.

* Kommunernes erhvervsfremme og erhvervsudvikling skal i særlig grad have fokus på landsbyernes faciliteter og potentialer.

* I planloven indarbejdes en forpligtelse for kommunerne til i kommuneplanlægningen at foretage en strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landområder.

Kilde: Udvalgets afrapportering til regeringen, april 2018.

/ritzau/

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.