FAKTA: Her er anbefalingerne om levedygtige landsbyer
Regeringen har fået 17 anbefalinger, der skal gøre det lettere for landsbyerne i Danmark. Foto: Henning Bagger/Scanpix
En udvalg nedsat af regeringen har set på, hvordan man kan skabe levedygtige landsbyer.

Regeringen nedsatte i sommeren 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer.

Det skete som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om "Danmark i bedre balance" og modernisering af planloven.

Udvalget består blandt andre af repræsentanter for Landdistrikternes Fællesråd, Kommunernes Landsforening, DGI og De Samvirkende Købmænd.

Udvalget kommer med i alt 17 anbefalinger til regeringen om, hvordan man skaber levedygtige landsbyer. Her følger et udpluk af dem.

* Pulje til landsbyfornyelse forlænges og forøges fra 2019 til minimum 330 millioner kroner årligt i en 10-årig periode.

* Regeringen udvider boligjobordningen til også at omfatte lønomkostninger til nedrivning af boliger i landzone.

* Stat og kommuner arbejder for en planlægning af den kollektive trafik, der sikrer tilfredsstillende forbindelser i landsbyerne.

* Staten arbejder for fortsat at sikre mobildækning og udrulle bredbånd i landområder.

* Kommunernes erhvervsfremme og erhvervsudvikling skal i særlig grad have fokus på landsbyernes faciliteter og potentialer.

* I planloven indarbejdes en forpligtelse for kommunerne til i kommuneplanlægningen at foretage en strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landområder.

Kilde: Udvalgets afrapportering til regeringen, april 2018.

/ritzau/