FAKTA: Dom betyder at nogle syge udlændinge ikke kan udvises
Ministerium justerer nu sin praksis, da syge udlændinge ved en fejl kan være blevet sendt ud af Danmark.

Udlændinge- og Integrationsministeriet ændrer nu praksis i kølvandet på Paposhvili-dommen.

Dommen siger kort fortalt, at der fremover skal gives ophold til alvorligt syge udlændinge. Dommen betød, at de danske myndigheder måtte ændre behandlingen af sager om humanitær opholdstilladelse.

Det var Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der afsagde dommen i december 2016.

Ministeriet har erkendt og beklaget den forkerte sagsbehandling.

Her kan du blive klogere på Paposhvili-dommen:

* Georgie Paposhvili blev født i Georgien i 1958 og indrejste i Belgien i 1998 med sin kone og seksårige datter. Efterfølgende fik parret yderligere to børn.

* Mellem 1998 og 2005 blev Paposhvili dømt adskillige gange i Belgien for tyveri og røveri.

* Han havde ikke lovligt ophold i Belgien og fik i 2007, mens han afsonede en fængselsstraf, påbud om at forlade landet med et indrejseforbud på ti år. Han blev dog ikke udsendt ved løsladelsen, da han modtog behandling.

* Paposhvili anlagde sag mod Belgien, fordi de belgiske myndigheder ville udsende ham trods familiemæssig og social tilknytning til landet.

* Udsendelsen blev sat i bero på grund af sagen. Mellem 2012 og 2015 blev han arresteret flere gange for butikstyveri.

* Han døde 7. juni 2016, seks år efter at han lagde sag an. Han led af kronisk leukæmi og en række andre alvorlige sygdomme. Han havde desuden hepatitis C, som formentlig var forårsaget af stofmisbrug.

* Han mente, at en udvisning ville føre til en umenneskelig behandling og en hurtigere død på grund, fordi han ikke ville kunne få behandling.

* Et halvt år efter hans død fik han medhold i nogle af klagepunkterne ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Domstolen mente, at det var en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel tre om forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling, at Belgien ville udvise Paposhvili til Georgien.

Kilder: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Folketinget og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

/ritzau/