FAKTA: Bierne bidrager til samfundsøkonomien
Når bier kravler rundt på planter og afgrøder, som har støv fra pesticider på sig, kan de blive svækket eller i værste fald dø. Foto: Torben Christensen/arkiv/Scanpix
EU skal 22. marts afgøre, om der skal indføres totalforbud mod pesticider, som mistænkes for at skade bier.

Der findes cirka 290 forskellige slags bier i Danmark, som blandt andet bestøver planter og afgrøder.

En række pesticider i landbruget, de såkaldte neonikotinoider, er mistænkt for at påføre bierne betydelig skade.

Få et indblik i insekternes funktion og samfundsmæssige værdi:

* De fleste bier er enlige, hvor hunbierne bygger hver deres koloni.

* Der er omkring 100.000 bifamilier i Danmark. En bifamilie er en koloni, som består af en dronning, flere tusind arbejderbier og om sommeren også nogle hundrede droner (hanbier).

* Både honningbier og vilde bier er med til at bestøve planter og afgrøder. De er dermed afgørende for fødevareproduktion.

* Biernes bestøvning af afgrøder i Danmark er cirka en milliard kroner værd om året.

* EU indførte i 2013 et forbud mod bejdsning af blomstrende afgrøder med de insektmidler, der kaldes neonikotinoider. De vurderes at skade bier.

* Danmark giver dog dispensation til ordningen, så landmændene kan bejdse vinterraps.

* Den danske anvendelse udgør ikke en risiko for bier, vurderer Miljøstyrelsen.

* 22. marts skal eksperter i EU's Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder tage stilling til, om der skal indføres totalforbud mod tre typer neonikotinoider i EU.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Danmarks Biavlerforening og EU's agentur for fødevaresikkerhed (Efsa).

/ritzau/