Europa får fælles kemikalielov
EU-Parlamentet vedtog onsdag den europæiske kemilov REACH. Loven træder i kraft til næste år.

Op mod 30.000 kemiske stoffer bliver fra næste år registreret og vurderet efter, hvor farlige de er for mennesker. De mest skadelige kemikalier skal helt afskaffes.

Efter år med forhandlinger vedtog EU-Parlamentet onsdag den europæiske kemikalielov REACH, og det får konsekvenser for producenter af alt fra biler til tøj. De skal fremover komme med forslag til, hvordan de vil erstatte de farlige stoffer.

Med den nye lov vil tusinder af kemikalier blive forbudt, og det får blandt andet Socialdemokraternes Dan Jørgensen, der er medlem af EU-Parlamentets Miljøudvalg, til at tale om »en revolution«. Andre er mere kritiske og mener ikke, at den nye kemikalielov er vidtgående nok.

»Jeg beklager resultatet. Vinderne blev den europæiske kemi-lobby. Taberne blev de europæiske borgere. Hensynet til miljø, sundhed og forsøgsdyr er blevet tilsidesat til fordel for kemikalieindustriens interesser,« skriver JuniBevægelsens Jens Peter Bonde i en kommentar.

EU-landene har indtil 2018 før alle reglerne i den nye lov skal være ført ud i livet. Kemikalieloven REACH står for Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.