Dokumentation: Villy og Kuupiks CIA-aftale
Brugte CIA Grønland til at transportere fanger? Foto: Niklas Bildhauer/wikimedia
Læs her råt og uforsødet, hvordan den nye undersøgelse af de påståede fangeflyvninger skal være.

Aftale for en ny undersøgelse af 2008 redegørelsen om de påståede hemmelige CIA-flyvninger over og i Grønland.

1. Den danske regering anmoder Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om på Grønlands vegne at foretage en gennemgang af, om der er grundlag for de beskyldninger om "aftalt spil" mellem USA og Danmark, som blev rejst i lyset af de dokumenter, som blev offentliggjort af WikiLeaks i januar 2011, og som omhandlede kontakter mellem Danmark og USA i forbindelse med udarbejdelsen i 2008 af den tværministerielle redegørelse vedrørende hemmelige CIA-flyvninger i Danmark, Grønland og Færøerne.

2. I forbindelse hermed vil den danske regering endvidere anmode DIIS om at sammenholde redegørelsen af 23. oktober 2008 i relation til de gennemførte undersøgelser af konkrete flyvninger og de afgivne myndighedssvar i redegørelsen med den dokumentation, som foreligger hos de relevante danske og grønlandske myndigheder, og som lå til grund for redegørelsen.

3. Gennemgangen skal ske på grundlag af samtlige relevante akter hos alle relevante myndigheder i Danmark og Grønland, herunder optegnelser fra sagens behandling i Det Udenrigspolitiske Nævn. Adgangen til klassificerede akter sker på grundlag af myndighedernes samtykke og vilkår. Relevante tilgængelige akter fra andre lande skal også kunne indgå i undersøgelsen.

4. DIIS vil som led i arbejdet have adgang til at rette henvendelse til formanden for den tværministerielle arbejdsgruppe for teknisk vejledning i relation til materialet.

5. Arbejdet skal være afsluttet senest 1. maj 2012.

6. Undersøgelsen offentliggøres, idet dog bemærkes, at gennemgangen skal udarbejdes således, at offentliggørelse af oplysninger ikke skader forholdet til andre lande, hensynet til statens sikkerhed eller forholdet til tredjemand.

7. Danmark og Grønland afholder i fællesskab de forbundne udgifter med undersøgelsen.