Det sker med den nye finanslov
Enhedslisten stjal en virkelig stor del af opmærksomheden ved fremlæggelsen af Finansloven 2012. SF fik klart mindst opmærksomhed Foto: Lars Krabbe / POLFOTO
Finansloven 2012 er på plads, og her er en oversigt over de væsentligste punkter og ændringer.

Dansk økonomi skal kickstartes. Det betyder, at regeringen sender endnu flere milliarder kroner ud til investering i håbet om at få flere i job og dermed få vækst i samfundet. I alt sendes der 10.750.000.000 kroner ekstra ud i samfundet gennem fremrykkede og nye offentlige investeringer.

Cirka fem milliarder af det beløb bliver hentet ind i ekstra skatter og afgifter, resten af beløbet lægges oveni det i forvejen store underskud på statens budget. Næste år bliver underskuddet i Danmark på 96 milliarder kroner eller 96.000.000.000 kroner ifølge regeringens skøn.

Og for de penge kan danskerne vente sig:

Afskaffelse af fattigdomsydelser såsom starthjælp og afskaffelse af loftet over børnepengene.

Styrkelse af indsats mod social dumping. Det betyder, at udenlandsk arbejdskraft ikke skal gå for en sulteløn her i Danmark.

Så er der afsat en halv milliard kroner til energirenovering af boliger.

Yderligere en halv milliard skal bruges til flere pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne - den aftale faldt først på plads i dag.

Derudover går der 204 millioner kroner til bedre balance i rets- og udlændingepolitik. Hermed menes, at asylansøgere skal have lov at arbejde uden for asylcentrene, at den kriminelle lavalder hæves tilbage på 15 år, at Dansk Folkepartis toldkontrol droppes, og at flere kontroltiltag rettet mod udlændinge droppes igen.

Så bliver fertilitetsbehandling igen gratis, og tolkegebyret forsvinder. Til gengæld mister private retten til at trække deres sundhedsforsikring fra i skat.
Udkantsdanmark får permanente helikoptere til de syge, og der bliver flere penge til psykiatri. De sidste hentes fra den såkaldte satspulje.

Priserne på fede, søde, rygende og stærke flydende sager ryger i vejret med en ny afgift. Til gengæld kommer en såkaldt arbejdsskadeafgift til verden.

Bankerne skal undersøges, og der skal i muligt omfang placeres et ansvar for finanskrisen. Derudover skal Skat jagte flere økonomiske forbrydere.

Så bliver dagpengeperioden midlertidigt forlænget, og arbejdsløse på kontanthjælp får lov at holde ferie.

Forskningen får flere midler, og omlægningen af SU annulleres. Det samme gør en række deltager- og studiegebyrer, mens der skal oprettes hele 10.400 skolepraktikpladser næste år.

Sidst men ikke mindst sættes ulandsbistanden i vejret, så den rammer 0,83 pct. af BNI.