Det Kongelige Teater Det Kongelige Teater indgår aftale med Det Kongelige Bibliotek
Det Kongelige Teater har indgået en aftale med Det Kongelige Bibliotek om at overdrage hovedparten af sit arkiv til Det Kongelige Bibliotek. Derved sikres en vigtig del af dansk kulturhistorie for eftertiden og gøres samtidig i endnu større omfang tilgængeligt for forskning og den interesserede offentlighed.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Arkivet på Det Kongelige Teater har gennem årene været den afgørende kilde til talløse bøger og akademiske afhandlinger om dansk scenekunst og dansk kulturhistorie, ligesom det spiller en vigtig rolle i teatrets daglige virke.

Med aftalen med Det Kongelige Bibliotek sikres den fortsatte adgang til arkivalierne, ligesom en digitalisering gør, at tilgængeligheden til arkivet lever op til moderne standarder. Derved bliver det eksempelvis muligt at søge i samlingen online, hvilket betyder, at man i fremtiden ikke behøver at møde op personligt for at danne sig et overblik over materialerne.

"Det har længe været et ønske at finde en forsvarlig løsning for at bevare vores historie for eftertiden og samtidig styrke tilgængeligheden af vores arkivalier. Det kommer til at ske nu med aftalen med Det Kongelige Bibliotek," udtaler Morten Hesseldahl, teaterchef for Det Kongelige Teater, og tilføjer: "Vi har stor tillid til den høje faglighed hos Det Kongelige Biblioteks medarbejdere og til de digitale værktøjer, der i dag gør søgninger mulige, uanset hvor man sidder.

Vicedirektør ved Det Kongelige Bibliotek, Pernille Drost, udtaler: "Vi ser frem til samarbejdet og er meget glade for at kunne stille både vores faglighed og faciliteter til rådighed. Det er oplagt, at Det Kongelige Bibliotek er med til at sikre dette teaterhistoriske, og meget unikke, arkivs bevaring. Derudover har vi på Det Kongelige Bibliotek allerede andre teatres arkiver i vores samling i Dramatisk Bibliotek, så vi er vant til at arbejde med og formidle den type af samlinger - både bevaringsmæssigt og indholdsmæssigt."

Mindre dele af det nuværende arkiv, bl.a. det materiale som er rettighedsbehæftet til Det Kongelige Teater, vil stadig være at finde på Det Kongelige Teater. Medarbejdere ved teatret samt andre interesserede vil derved stadig have adgang til arkivmateriale på teatret.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.