Det Faglige Hus kan slippe godt fra telefon-løgn

Arbejdsliv
Hvis 3F tager sagen om den løgnagtige telefon-sælger til forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, skal de ikke nødvendigvis regne med en sejr. (Foto: Foto: Pressefoto/Forbrugerombudsmanden)
Selvom Det Faglige Hus selv erkender, at en sælger løj så vandet drev i forsøget på at skaffe nye medlemmer, får 3F ikke nødvendigvis heldet med sig, hvis de tager sagen til Forbrugerombudsmanden.

Da Peter Bøgh fik en sælger for Det Faglige Hus i røret, var der tale om en vaskeægte Pinocchio, der løj om næsten hvad som helst for at få et nyt medlem. 

Alligevel kan det være 3F, der ender med en lang næse, hvis de tager sagen til Forbrugerombudsmanden. En tanke de luftede i søndags.

Fagforeninger er nemlig i visse henseender undtaget fra markedsføringsloven. Det siger Jacob Linkis, fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden, der dog ikke kan kommentere den konkrete sag.

Hvordan vil Forbrugerombudsmanden normalt håndtere en sådan sag? 

- Hvis sagen blev indbragt for Forbrugerombudsmanden, ville vi som det første skulle vurdere, om markedsføringsloven overhovedet finder anvendelse. Det skyldes, at fagforeningers medlemshvervning som udgangspunkt ikke er omfattet af markedsføringsloven. Det følger af lovbemærkningerne til markedsføringsloven samt af en højesteretsdom fra 2013, skriver Jacob Linkis og uddyber: 

- Hvis markedsføringsloven finder anvendelse, vil vi skulle vurdere, om der er tale om vildledende markedsføring.

3F har tabt før

Højesteretsdommen, som Forbrugerombudsmanden henviser til, stammer fra en sag mellem netop 3F og Det Faglige Hus omkring et reklamefremstød. I sagen fra 2013 anklagede 3F Det Faglige Hus for ulovlig sammenligning, ulovlig brug af 3F's logo, samt vildledende reklame. 

Skift fra 3F – og spar 4.800 kr. om året, stod der på reklamerne, hvor også 3F's logo optrådte.

3F tabte sagen og skulle betale 30.000 kroner i sagsomkostninger til Det Faglige Hus.

Højesteret vurderede nemlig, at Det Faglige Hus som fagforening ikke udførte "privat erhvervsvirksomhed", når de forsøgte at hverve medlemmer. 

Og når de ikke gør det, gælder markedsføringsloven, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, som udgangspunkt ikke. Derfor kunne Det Faglige Hus selvsagt ikke dømmes for overtrædelse af markedsføringsloven. Selv efter højesteretsdommen i 2013 er det spørgsmål dog stadig en kende grumset.

- Spørgsmålet er, om en fagforenings medlemshvervning skal betragtes som privat erhvervsvirksomhed. Det følger af lovbemærkningerne til markedsføringsloven, at en almennyttig forenings hvervning af medlemmer som udgangspunkt er undtaget fra lovens anvendelsesområde. Det fremgår dog også, at hvis hvervning af medlemmerne sker til en forening, som i almindelighed driver virksomhed i erhvervsøjemed, er medlemshvervningen alligevel omfattet af lovens anvendelsesområde, skriver Jacob Linkis til Avisen.dk.

Hvilke alternativer vil der være, hvis markedsføringsloven ikke gælder?

- Det er jo et meget bredt spørgsmål, men det korte svar er, at landets øvrige love og regler naturligvis skal overholdes. Medlemmet vil derfor som udgangspunkt kunne påberåbe sig de almindelige civilretlige regler, herunder f.eks. om løfters ugyldighed eller evt. erstatningsretten, hvis der er lidt et tab. Det kan heller ikke udelukkes, at der er nogle foreningsretlige principper, der kan finde anvendelse.

 

Krimi

To fly stødt sammen

i luften