Der er koks i fængslernes vedligeholdelse
Statsrevisorerne kritiserer Justitsministeriet og Kriminalforsorgen for dårlig styring af vedligeholdelse.

Justitministeriet og Kriminalforsorgen har ikke godt nok styr på vedligeholdelsen af de mange bygninger, som Kriminalforsorgen har ansvaret for.

Det fremgår af en beretning fra Statsrevisorerne, som peger på, at der mangler både mål og langsigtede planer for vedligeholdelsen.

- Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hverken Justitsministeriet eller Kriminalforsorgen har udvist en tilfredsstillende økonomistyring angående bygningsvedligeholdelsen af fængsler og arresthuse, står der i beretningen.

Kriminalforsorgen driver 13 fængsler, 36 arresthuse og Københavns Fængsler i Danmark.

Med den politiske aftale for 2008-2011 fik Kriminalforsorgen cirka 80 millioner kroner til ekstraordinær vedligeholdelse af bygningerne.

Målet var at sørge for en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand af bygningerne.

Samtidig kunne Kriminalforsorgen gøre et indhug i efterslæbet på vedligeholdelse, som blev opgjort til cirka 1,2 milliarder kroner i 2007.

Men Justitsministeriet har ikke i tilstrækkelig grad sikret overensstemmelse mellem de politiske målsætninger og de opnåede resultater, konkluderer Statsrevisorerne. De peger på, at der mangler mål og langsigtede planer for vedligeholdelsen.

Den er også gal med koordineringen af vedligeholdelsesopgaverne, ligesom der hersker uklarhed om, hvilke funktioner bygningerne skal understøtte, og hvilken kvalitet bygningerne skal have for at fremstå i en god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Kriminalforsorgen har ifølge Statsrevisorerne også forsømt den løbende registrering af, hvordan midlerne bliver anvendt på vedligeholdelse. Derfor hersker der i dag usikkerhed om, hvor stort efterslæbet på vedligeholdelse og opretning egentlig er.

Statsrevisorerne forudsætter, at Justitsministeriet forbedrer styringen og tilvejebringer et samlet overblik over efterslæbet på vedligeholdelse af Kriminalforsorgens bygninger.

/ritzau/