Børn og unge med hashproblemer lades i stikken
Indsatsen over for børn og unge med hashproblemer er kritisabel, mener tidligere behandlingskoordinator og Center for Alternativ Samfundsanalyse.

Børn og unge med hashproblemer har ingen steder at gå hen. De bliver vandrepokaler og vandrer mellem skolerne, hvor de ikke passer ind.Alligevel kommer de ikke i specialtilbud. Tilbuddene er der ikke, for man har besluttet, at skolen skal være rummelig .En ny rapport fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) sætter kritisk lys på Københavns Kommunes indsats over for børn og unge med hashproblemer. Rapporten er bestilt af kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning.

Et stort problem

»Hashproblemet har et omfang, som er stort, og der er ingen udsigt til, at det i bestemte distrikter bliver mindre, og både de professionelle og faggrupperne står uforstående over for problemerne,« står der i rapporten Indsatsen for udsatte børn og unge fra CASA.Og kritikken uddybes af en tidligere behandlingskoordinator for U-turn – et af Københavns Kommunes tilbud til unge med misbrugsproblemer:»Gruppen af børn og unge med hashmisbrug er langt større end U-turns behandlingskapacitet. På U-turn er der plads til 24 om året, og jeg vil tro, at der er mindst 200 børn i København med alvorlige hashproblemer,« forklarer Peter Abel, der nu arbejder med børn og unge i Herlev Kommune.»Især andelen af andengenerationsindvandrere i behandling er frygtelig lav. Socialcentrene er ikke dygtige nok, så de har ikke formået at få fat i denne gruppe. Det er synd og skam,« mener Peter Abel, der efterlyser mere opsøgende arbejde fra kommunens side for at få fat i de meget unge misbrugere.

Anonym behandling

U-turn får godt 400 henvendelser om året, men det er ofte forældre og ikke de unge selv, der henvender sig. Derfor skal der en ekstra indsats til for at få i de unge.»Jeg savner lokalforankrede tilbud, så man får fat i de børn og unge, der har et hashmisbrug. Kommunen forsøgte sig i Akacieparken i Valby, men det blev en dundrende fiasko. Når man laver et lokalt projekt, så må det ikke blive så lokalt, at alle kan se, hvem der nu går ind gennem døren til misbrugskonsulenten. De unge skal stadig kunne være anonyme,« siger Peter Abel.

Kan ikke lse

I rapporten fra CASA står der yderligere om gruppen af børn og unge, der ofte har store hashproblemer:»De kan skrive deres eget navn, men ikke læse og udfylde en ansøgningsblanket, hvis de skal søge job. De unge i gruppen lever en stor del af deres liv på gaden, hvor de laver ballade. En del er også ude i alvorlig kriminalitet, og mange har et massivt hashmisbrug. På gaden fungerer de som uheldige rollemodeller for de yngre årgange, som er på vej til fuldt medlemskab af gruppen«.Børne- og Ungdomsforvaltningen drøftede rapporten på et møde i starten af december, og den indgår nu som en del af grundlaget for den fremtidige udvikling af indsatsen for udsatte børn og unge.