Administration 

Blogger: Der er ikke ligestilling mellem politikere og den øvrige befolkning

"Vores samfund er polariseret og forskelsbehandler mennesker på mange niveauer, skriver Lisbeth Riisager Henriksen i et nyt blogindlæg.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

DEN INTERNATIONALE KVINDEDAG den 8. marts er netop overstået. Endnu engang har der været fokus på den store forskelsbehandling af mænd og kvinder i Danmark.

Men der er mange andre borgergrupper, der oplever meget større forskelsbehandling end kvinder over for mænd. De oplever at blive glemt i den offentlige debat om ligebehandling eller mangel på samme.

DER ER IKKE LIGESTILLING mellem mænd og kvinder, smukke og mindre smukke, raske og syge, etniske danskere og flygtninge/indvandrere og mellem unge og ældre i adgangen til job. Ikke ligestilling i aflønningen af mænd og kvinder og i aflønningen af folk i ordinære stillinger og folk i fleksjob eller løntilskud, som ellers arbejder inden for samme erhverv, med samme uddannelsesniveau, erfaringer, kompetencer og sammenligneligt ansvar.

DER ER IKKE LIGE ADGANG til at etablere selvstændig virksomhed. Mennesker med handicap blev med den seneste fleksjobreform forhindret muligheden for at etablere sig som fleksjobber med selvstændig virksomhed, med mindre de har haft næsten fuld arbejdsevne umiddelbart forud for etableringen af virksomhed. Hvilket de selvsagt ikke har, når de netop har nedsat arbejdsevne.

Der er ikke lige adgang til social sikring og pension. Politikere og andre i høje stillinger har meget god økonomisk sikkerhed ved ledighed, sygdom, anden orlov og pension. De svageste borgere derimod, der bliver midlertidigt syge, kronisk syge eller mister funktions- og arbejdsevne ved ulykker eller arbejdsskader, har fået stadigt ringere muligheder for at opnå en offentlig forsørgelse, der rækker til et basalt behov. Og selv de rettigheder, som lovgivningen hjemler til de svageste, forsøger mange kommuner at gå helt til grænsen for at afvise borgerne.

Man skal være stærk eller have stærk juridisk assistance for at opnå den nødvendige hjælp, hvis man er svagt stillet i dag. Og processen til opnåelse af hjælp er meget, meget lang og fyldt med ydmygelser og, for nogle, også nedbrydelse af deres sidste funktionsevner og tilføjelse af psykisk nedbrud på grund af systemets behandling. Den slags ydmygelser kendes ikke af politikere og andre med private pensioner.

DER ER HELLER IKKE lige adgang til boligtryghed for alle. Den nuværende VLAK-regering prioriterer tryghed for boligejerne over tryghed for lejerne; ja, ejere af de store villaer i Whiskybæltet og i andre storbyområder prioriteres over boligejere i udkantsområderne i Danmark.

Lejere med sociale eller helbredsmæssige problemer, som er på kontanthjælp, og som tidligere fik en boligydelse, er med V-regeringens kontanthjælpsreform stillet svagere, så nogle af dem ligefrem bliver hjemløse eller må bo en hel familie på få kvadratmeter. Hovedparten af dem er enlige kvinder med forsørgeransvar for et eller flere børn. Nogle af disse kvinder er tvunget ud i prostitution eller må flytte sammen med en mand alene for at opnå en bolig.

HELT GENERELT HAR POLITIKERE med reform-amokken siden SRSF-regeringen i 2011 forringet vilkårene for de mest syge og de med handicap utroligt meget. Forskellene i udgangspunktet mellem raske og syge er derfor blevet forstørret meget markant, bid efter bid efter salamimetoden. Det kompensationsprincip, som tidligere har præget dansk handicappolitik ved at lade samfundet tilnærmelsesvist udligne det ulige udgangspunkt for mennesker med nedsat funktionsevne, er nu trådt mere og mere i baggrunden.

Til en vis udstrækning har borgerne simpelthen mistet retten til at være syge, når det kommer til samfundets anerkendelse af behovet for førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og en lang række hjælpeforanstaltninger.

KOMPENSATION ER ELLERS ikke et privilegium eller nogen positiv særbehandling, men alene et forsøg på at udjævne et ulige udgangspunkt og give ”lige muligheder”. Men den udjævning er altså blevet tiltagende ringere og ringere med alle de politiske forringelser af syge menneskers grundvilkår i socialpolitikken, beskæftigelsespolitikken, sundhedspolitikken, boligpolitikken, skole- og uddannelsespolitikken, skattepolitikken og så videre.

Udgangspunktet for mennesker med sygdom eller handicap er mere ulige i dag end i mange år, samtidig med at samfundet i stigende grad er blevet præget af konkurrence og af samfundsøkonomien som den politiske førsteprioritet!

DER ER IKKE LIGESTILLING i sundhedssystemet mellem patienter med forskellige sygdomme. Kræftpatienter prioriteres for eksempel over de fleste andre patienter, når der afsættes penge på Finansloven. Somatiske patienter prioriteres højere end psykiatripatienter. Sjældne eller svært diagnosticerbare sygdomme konverteres jævnligt til forskningsdiagnosen "funktionelle lidelser", hvorefter patienten mister retten til videre udredning af fysiske symptomer i det offentlige sundhedssystem. I visse tilfælde prioriteres patienter i arbejde højere end arbejdsløse eller invalide patienter, ligesom folk med private sundhedsforsikringer ofte kommer foran i behandlingskøen.

Der er ikke ligestilling mellem politikere og den øvrige befolkning i rettigheder. Politikere tiltager sig selv en række privilegier, mens de fratager grupper i befolkningen de selvsamme rettigheder. Politikere kan for eksempel selv bestemme høj løn, høje eftervederlag, pensioner, orlovsydelser og tidlig pensionsalder, mens de samtidig kan forringe de offentlige ydelser, de offentlige lønninger og forhøje pensionsalderen for den almindelige befolkning. Heller ikke her er der ligestilling og retfærdighed, men åbenlyst markant forskelsbehandling.

DER ER HELLER IKKE lige adgang for alle grupper til medierne. Politikere, mediefolk, industrien og stærke lobbyister har i forvejen privilegeret adgang. Minoriteter – for eksempel syge mennesker, mennesker med nedsat eller manglende arbejdsevne, arbejdsløse, flygtninge, indvandrere og andre på offentlig forsørgelse – får mindre repræsentation i de brede medier end gennemsnitsbefolkningen, ligesom den sjældent er helt så retvisende som repræsentationen af den gennemsnitlige befolkning. Den store middelklasse og overklassen får mere repræsentation end underklassen. Arbejdende får mere taletid og stærkere repræsentation end arbejdsløse, og så videre.

Der er ikke lige store frihedsrettigheder og privatlivs fred for alle i landet. Indvandrerkvinder fra visse muslimske grupperinger holdes for eksempel stramt under social kontrol og får ikke ret mange af de for danskere almindelige frihedsrettigheder. Mennesker, som frekventerer det såkaldte sociale system, udsættes ligeledes for en slags social kontrol og tvang og mister en del af retten til privatliv. Andre opnår flere frihedsrettigheder og ret til privatlivets fred.

RETTEN TIL FRITID findes i praksis ikke for mennesker, der er henvist til forsørgelse i det sociale system. Hver en times funktionsevne konverteres nidkært til arbejdsevne, som skal leveres på konkurrencestatens og systemets alter, inden arbejdsevnen og borgerens sag kan gøres op. Ofte inddrages oven i købet den basale funktionsevne, som borgeren behøver for at kunne sørge for sig selv og familiens daglige brød, så et stykke hjemmebagt brød inddrages i den kommunale arbejdsevnevurdering til x antal timers ugentlig arbejdsevne.

AT SELV SYGE BORGERE skal have mad på bordet og handle ind ligesom alle andre mennesker, overser de kommunale forvaltninger i deres nidkære forsøg på at spare på de kommunale udgifter. Til sammenligning har alle mennesker uden for systemet ret til fritid, hvis de ikke frivilligt vælger at arbejde mere end fuld tid og har helbred til det. Politikere kan for eksempel deltage i Vild med dans eller andre tids- og energikrævende aktiviteter ved siden af deres politiske forpligtelser uden at blive anklaget for noget og uden at miste deres politikerløn.

DER ER OGSÅ FORSKEL på den grad af retssikkerhed, vi opnår på forskellige niveauer i samfundet. Jo højere status, jo større retssikkerhed. Det står således slemt til med retssikkerheden for mennesker, der har deres gang i det sociale system, hvilket Advokatrådet og mange andre har kritiseret.

Omvendt er det sikkert, at enhver lille forseelse fra de nederstes sted vil blive nidkært kontrolleret, forfulgt og straffet, mens der synes at være mindre villighed hos myndighederne til at straffe en kriminel handling, når den foregår på højeste niveau. Den skal være temmelig stor, før myndighederne griber ind.

Således fortsætter den politiske retorik og myndighedernes kontrol med at fokusere på samfundets nederste gruppe af fattige på offentlig forsørgelse, mens de nærmest bevidst undlader at strafforfølge milliardsvindlere, der har stjålet så store beløb fra den danske skattekasse, at de seneste mange fattigdomsreformer og mange andre velfærdsforringelser ville kunne være undgået. Hvorfor gør man ikke mere politisk for at inddrage de mange forsvundne skattemilliarder og mindske risikoen for fortsat svindel med skatten?

PARADOKSALT NOK er det typisk den magtesløse, der forfølges mest af myndighederne i Danmark – eksempelvis pines og ydmyges i det "aktive" beskæftigelsessystem, der er gennemført i de senere år – mens de politiske og de forvaltningsmæssige magthavere til sammenligning næsten aldrig bliver stillet til ansvar og retsforfulgt for at nægte syge borgere den hjælp, de har brug for, i tide, eller for alle de andre store politiske skandaler i vores snart nedsmeltede velfærdssystem. Hvorfor bliver de ikke det?

Der findes megen af den slags åbenlys forskelsbehandling i Danmark, og uretfærdighederne står i kø. Vores samfund er meget polariseret, og polarisering er aldrig udgangspunkt for noget godt samfund, hvor der er rart at være for alle. Lad os få ligestillingsdebatten til at pege videre end den snævre kønsmæssige ramme, for det er der brug for.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Dronning Margrethe tegner og fortæller
Kongelige

Dronningen levede

af pasta og pølser

Et fly i luften set nedefra.
Nyheder

Der kommer

IKKE flyafgifter

prinsesse Marie og prins Joachim i aften gallatøj. De er begge klædt i sort.
Kongelige

Prins Joachim afslører

yndlings julekalender

Mette Frederiksen
Nyheder

Mette Frederiksen erkender coronafejl

Mugshots af alle tre anholdte i forbindelse med skoleskyderriet,
Nyheder

Forældre til 15-årig

skoleskyder anholdt

hånd og granat i pose
Helt vildt

Bomberyddere tilkaldt:

Mand havde granat i numsen

Inde i partybus
Krimi

Partybuschauffør sigtet for narkokørsel

Kro set udefra
Mad og drikke

Historisk kro skal sælges

Julie Zangenberg
Underholdning

Julie Zangenberg:

Sådan bliver første

jul med baby 

Storebæltsbroen
Nyheder

Uheld lukkede Storebæltsbroen 

Lise Rønne og Silas Holst
Kendte

Silas Holst hårdt ramt af corona

Blå blink på politibil
Krimi

37-årig i kritisk tilstand efter soloulykke 

unge drikker af øl bong
Nyheder

Dansk storby vil hæve aldersgrænsen på alkohol

det kiksede juletræ på Trafalgar Square
Nyheder

London får et rædsel
af et juletræ af Norge

Nyheder

Norsk julefrokost er største Omikron-udbrud uden for Sydafrika

lottokuponer
Nyheder

Syltede lotto-millioner
i flere uger:
- Det er bare løgn

ABBA
Kendte

ABBA vil blive en del af din jul

prins joachim, prins felix, alexandra og prins felix
Kongelige

Grevinde Alexandra gik over en million ned

glas med juice
Nyheder

Advarsel: Giftstof fundet i dansk æblemost

sofie gråbøl poserer
Kendte

Sofie Gråbøl: Det er

svært at være menneske

metroen
Nyheder

Metroen brød sammen - passagerer fanget midt i myldretiden

retten i holstebro set udefra
Krimi

Fængsel til psykolog:

Seksuelt overgreb

på 15-årig pige

kampklædt politi på gaden
Krimi

Én person er død efter skudepisode i Rødovre

fodboldspiller smiler
Kendte

Landsholdsstjerne

skal være far

blomster ligger på fortov ved nørrebrogade i København
Krimi

Drab på Nørrebro:

To personer sigtet

bagenden på BMW-delebil
Krimi

Ny bekymring:

Spritkørsel i delebiler 

UFO ses på nattehimlen
Nyheder

Bramsen: Ingen

UFO'er i Danmark 

victor axelsen står med medalje
Sport

Victor Axelsen kåret:

Verdens bedste

kvinde slikker på slikkepind
Corona

Deler slikkepinde

for at blive smittet 

politi på gaden i randers
Krimi

Mand død efter

knivstikkeri

Blå blink fra udrykning
Krimi

Savnet 14-årig pige

fundet i god behold

hus i oversvømmet område i canada
Helt vildt

Vintertemperatur:

22,5 grader

Betty Bitschlap
Film og TV

Dansk drag:

Kan vinde millioner

Stammershalle
Nyheder

Øer og et badehotel:

De vildeste bolighandler

skudt nørrebro
Krimi

Mand dræbt: Skudt i ryggen 

Margrethe
Kongelige

Dronning Margrethe væltede Tivoli

vølver Køge Lyngvild
Nyheder

Kulturministeren:

Jeg beholder vielsesringen på

jule skrabekalender
Nyheder

Utålmodig julefan:

Skrabede sig til en million

Kåre Mølbak
Nyheder

Kaldte Kåre Mølbak en fej kujon

Birthe Kjær julesang
Kendte

Birthe Kjær:

Vigtigst er kærligheden

stokholm far
Kendte

Nikolaj Stokholm:

Far for anden gang

Sport

Her genoptræner Christian Eriksen

Nyheder

Meghan vinder i retten

Mary smiler
Kongelige

Mary bliver udstillet

Lottokuponer
Nyheder

Heldig dansker vinder 11 millioner

Nyheder

Astronomer finder lille og brandvarm planet

Morten Messerschmidt
Underholdning

Messerschmidt får nyt job

Tårnby Gymnasium
Nyheder

Hund angriber fem gymnasieelever

Matte Frederiksen
Nyheder

Nyt forsøg på at finde slettede sms'er

Sprøjter med Astra Zeneca
Corona

Finder årsag til AstraZeneca-blodpropper

biler på snedækkede veje
Nyheder

Isglatte veje forårsager flere uheld

Wafande
Kendte

Wafande skal være far

Alec Baldwin
Kendte

Alec Baldwin:

Jeg trykkede ikke

på aftrækkeren

Ikea-skilt
Helt vildt

27 mennesker strandet i IKEA

En ældre hvid bil
Biler

50 mio. Corollaer solgt

Nyhavn med frossent vand i kanalen
Nyheder

Her er verdens dyreste byer

Nyheder

Snestorm lammer trafikken i Jylland

Nyheder

Statsminister: Hjælp ældre til 3. vaccinestik

En mand med en pind poder
Corona

Yderligere to tilfælde af Omikron er fundet i Danmark

Et rødt museum
Krimi

Kaos i København:

Flere hundrede evakueret

Mette F på talerstolen
Corona

Nu er det alvorligt:

Mette indkalder til pressemøde 

to langhårde mænd
Kendte

Erann DD tilbage på tour med sit band

mand står i kø ved testcenter
Corona

Ny rekord:

5.120 smittede 

mand i blå polotrøje står i park
Nyheder

Dansk feriepark

solgt 

mand står op ad mur
Kendte

Efter TV2-afsløring:

Dyrby sendt hjem

person står med kanyle og glas
Krimi

To mænd sigtet:

Satte ild til

vaccinationscenter

bygning i københavn set udefra
Mad og drikke

Tak for kaffe:

Berømt café lukker

babyaktivitetsgynge
Nyheder

Tilbagekalder babyprodukt:

Risiko for kvælning

et bur
Krimi

Holdt kat fanget

i koldt vand i syv timer 

en mand i blåt
Corona

Gæst ved dj-koncert

testet positiv for Omikron

mand med rødt tørklæde står foran mur
Kendte

Qvortrup springer ud

som side 9-mand 

molly egelind sidder med hånden under hagen
Kendte

Molly Egelind:

Accepterer ikke jul

før 1. december

tv-vært står med papirer i hånden
Nyheder

Stjernevært pillet af

skærmen efter afsløring 

Prins andrew kigger
Kongelige

Pilot: Prins Andrew var

med på Epsteins privatfly

politi med udrykning
Nyheder

Tre studerende dræbt

i skoleskyderi

Trafik i snevejr
Nyheder

Onsdag skal du

køre tidligt!

Billede viser bilen der er grålig.
Biler

Her er

Årets Bil 2022

Karsten Ree er et stort smil.
Kendte

Ree smider bombe:

Biltyv opfandt DBA

Emma Aispuro
Nyheder

Berygtet mafiakonges unge

hustru får tre års fængsel

DJ Martin Jensen sidder ved et vindue.
Nyheder

Efter koncert:

ALLE skal testes