Blogindlæg Blogger: Offentligt ansatte skal kunne tale frit
Når en whistleblower straffes, skammes og hænges undergraver det præmissen om, at vi lever i et frit og demokratisk land, mener blogger Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

FORESTIL DIG, at du arbejder et sted i det offentlige. Du er med til at få systemet Danmark til at fungere.

Forestil dig nu, at du en dag opdager, at der foregår noget ulovligt eller højst kritisabelt på din arbejdsplads. Det kunne være en medarbejder, som tilgodeser bestemte, eller en chef som misinformerer offentligheden. Måske er der endda tale om, at nogen forsømmer deres pligt, og direkte skader de mennesker, de har ansvar for.

Måske går du til din chef med bekymringen, men bliver afvist. Du står nu i et dilemma. Skal du tage sagen videre og fortælle andre uden for organisationens fire vægge, at der sandsynligvis foregår noget ulovligt eller skal du tie stille?

Din samvittighed vil sikkert fortælle dig, at du skal sige det til nogen i offentligheden. Men deler du din viden, får du også prædikatet stikker tatoveret i nakken. Med historien in mente forstår jeg godt, hvis du vælger at tie. Så sent som i fredags bragte blandt andet Avisen.dk historien om, at offentligt ansatte generelt ikke tør tale frit og kritisere arbejdspladsen, fordi de er bange for fyring. Og det har de god grund til. For alt for ofte når modige ansatte har råbt op, har de mistet alt.

VI HAR set eksempler på soldater, som har afsløret dansk kendskab til mishandling af fanger i Irak, og ansatte som har påvist kommunalt snyd med offentlige midler. Som konsekvens heraf mistede disse whistleblowers deres jobs og i nogle tilfælde både frihed, familie og venner - enten fordi de blev stemplet som illoyale, eller fordi det faktisk er ulovligt at lække fortrolig information til offentligheden, selvom man afslører grove fejl, ulovligheder eller sågar magtmisbrug for det demokratiske samfunds skyld.

At en whistleblower straffes, skammes og hænges ud er ikke bare unfair; det undergraver også præmissen om, at vi lever i et frit og demokratisk land, hvor “the good guys” opretholder lov og orden. Det undergraver principielle dele af vores samfund, når vidner til uretfærdigheder ikke tør gøre brug af deres ytringsfrihed. Derfor foreslår vi i Alternativet, at der oprettes en whistleblower-ordning for offentligt ansatte. Konkret betyder det oprettelsen af en særlig fortrolig kanal, hvor offentligt ansatte kan indrapportere ulovligheder eller forsømmelser af særlig grov karakter.

DESUDEN SKAL den offentlige ansatte, der bruger whistleblower-ordningen, ikke kunne sigtes og retsforfølges for at videregive oplysninger og dokumenter eller for at bryde deres tavshedspligt til den uafhængige instans. Man skal heller ikke uden videre kunne fyres for at bruge sin ytringsfrihed til at sikre ordentlighed og lovlighed. Når Danmark topper Transparency Internationals liste over lande med højest tillid til det offentlige, så skyldes det, at vi har en høj grad af tillid til, at vores politikere og offentlige embeder handler i vores fælles bedste og i henhold til reglerne. En tillid som affødes af gennemsigtighed i de offentlige beslutningsprocesser og embeder.

Vores tillid gør stærk. Når 88 procent af danskerne betaler deres skat med glæde, skal det ses i relation til denne tillid. Systemet er transparent, og vi ved, at vores penge går til fællesskabet. Intet system er perfekt, og der vil desværre ske fejl og forsømmelser herhjemme også, men grunden til, at det sker så sjældent, og at vi alligevel har tillid til systemet, er, at vi stoler på, at det bliver afsløret, hvis nogen gør noget ulovligt.

VI SKAL bygge videre på denne tillid. Derfor har vi brug for en whistleblower-ordning, som kan styrke de offentligt ansattes ytringsfrihed – til gavn for os alle. Københavns Kommune har allerede oprettet en whistleblower-ordning, og jeg ser gerne, at dette tjener som forbillede for resten af landets mange offentligt ansatte i kommuner, regioner og i staten, så vi kan sikre en sund og gennemsigtig offentlig forvaltning, hvor der hurtigere og mere effektivt kan rettes op på fejl og ulovligheder.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News