Administration 

Blogger: Reformen af førtidspension satte måltal over mennesker

Reformen af førtidspension og fleksjob indførte reelt en kvantitativ målstyring af tilkendelse af førtidspension, også efter 2014, hvilket ikke rimer med retssikkerhedsprincipperne. Regeringen og forligskredsen bør, foruden en række andre nødvendige lovændringer, snarest tage et opgør med målstyringen ved at præcisere loven.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

MED DEN SORTE REFORM af førtidspension og fleksjob fra 2012 gennemførte den daværende SRSF-regering sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance nogle af de største og mest vidtgående forringelser af førtidspensions- og fleksjobordningen i mange år.

Som jeg allerede har beskrevet det i mange indlæg her på Avisen.dk, skulle forringelserne give en samlet besparelse på 1,9 milliarder kroner på statens finanser årligt i 2020 og godt 3,5 milliarder kroner i 2032. Dette provenu var et ufravigeligt krav fra daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). I lovbemærkningerne stod der, at der ” … skal udarbejdes måltal for udviklingen på fleksjob- og førtidspensionsområdet, der kan indgå i den årlige opfølgning på udviklingen både på landsplan, regionalt og kommunalt. De konkrete måltal er direkte udledt af beregningerne bag konsekvenserne af reformen. Der vil således være en sammenhæng mellem målopfyldelse og opnåelse af de forventede besparelser.”

Med andre ord var planen at opnå det aftalte provenu ved at styre kommunerne med stram hånd, efter at man havde regnet ud, hvor mange færre førtidspensioner provenuet svarede til. I 2013-2014 krævede ministeren kvantitative mål for området af kommunerne, men i 2015 gik man bort fra krav om måltal. Ikke desto mindre har en række kommuner også efter 2014 anvendt måltal i ét eller flere år.

DET ER MIT SYNSUNKT, at den politiske ambition og målstyring har været og stadig er lige akkurat så konkret, at den udgør et retssikkerhedsproblem for den enkelte syge borger uden arbejdsevne.

Det har jeg dog ikke fået hverken nuværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) eller de tidligere beskæftigelsesministre på posten fra 2012 til at indrømme. Troels Lund Poulsen afviser det for eksempel så sent som i et svar 19. januar på et spørgsmål fra beskæftigelsesordfører Finn Sørensen (EL) 12. januar (S 395). Her havde Finn Sørensen spurgt: ”Er ministeren enig i kritikken i henvendelsen fra Lisbeth Riisager Henriksen af 9. januar 2018, om at der reelt foregår en kvantitativ målstyring af tilkendelse af førtidspension, også efter 2014, og at dette ikke rimer med retssikkerhedsprincipperne?”

Troels Lund Poulsen skrev blandt andet i sit svar: ”Nej det er jeg ikke enig i – og kommunerne har naturligvis pligt til at tilkende førtidspension til de borgere, der opfylder kriterierne herfor, uanset om kommunen dermed tilkender flere førtidspensioner end det oprindeligt blev skønnet, da forligskredsen indgik aftalen om reformen af førtidspension og fleksjob. Hvis en kommune lægger vægt på usaglige hensyn – som fx måltal – i deres afgørelser om tilkendelser af førtidspension eller arbejder med kvoter for førtidspension, vil det være direkte ulovligt.”

Der er heller ikke nogen beskæftigelseschef, der vil indrømme, at det forholder sig sådan. Og jeg har nu været i kontakt med ret mange af slagsen i forbindelse med mit arbejde med at indsamle og verificere måltal på området.

DET ER AF GODE GRUNDE IKKE muligt at bevise, at der reelt er foregået en kvantitativ målstyring af tilkendelse af førtidspension. Men der er stærke indicier på det.

Blandt andet har jeg indsamlet måltal og tilkendte førtidspensioner for alle kommuner (min oversigt i indlægget fra 22. december 2017 for perioden 2013-2016 er nu blevet opdateret med 2017-tal – se bilag til nærværende artikel). I de allerfleste tilfælde er der blevet tilkendt færre eller betydeligt færre førtidspensioner i de pågældende kommuner og år end de opstillede måltal. Det underbygger min påstand om, at ministermålene om førtidspension reelt har fungeret som kvoter. Og det sammenholder jeg med den forvaltningspraksis, som vi har hørt om i de utallige sager, hvor åbenlyst alvorligt syge mennesker uden arbejdsevne imod alle fagfolks råd er blevet sendt ud i direkte helbredsskadelige ressourceforløb og andre foranstaltninger, der har forhalet sagerne og skadet i forvejen svækkede borgere.

I mit store arbejde med at indsamle og verificere måltal fra kommunerne er jeg også stødt på mange for mig besynderlige forhold. Især måltal for 2013 og 2014 har en række kommuner justeret hen ad vejen. Måltal til beskæftigelsesplanerne for 2013 blev i mange kommuner fastsat i forsommeren 2012, men mange kommuner har revideret deres beskæftigelsesplaner efter nytåret 2013, hvor man har justeret måltallene ned i forbindelse med implementeringen af reformen. Ligeledes forholdt det sig med beskæftigelsesplanerne for 2014, at måltallene heri typisk blev fastlagt i forsommeren 2013 og justeret yderligere ned i nytåret 2014. Når jeg så har skrevet til beskæftigelseschefer og andre kommunalt ansatte og spurgt dem, hvilke(t) måltal der så er at betragte som de(t) mest korrekte, har jeg ofte fået meget vævende svar.

EN AF DISSE BESKÆFTIGELSESCHEFER fortalte mig som forklaring, at tilstedeværelsen af flere varierende måltal for 2013 blandt andet skyldtes, at kommunen ikke havde noget at vurdere i forhold til, da de i sommeren 2012 lavede beskæftigelsesplanen for 2013. Og han fortalte, at Ankestyrelsens praksis for reformen på samme måde ikke var kendt i sommeren 2013, da beskæftigelsesplanen for 2014 blev udarbejdet. Ifølge Retssikkerhedsloven har kommunen pligt til at lægge sig så tæt op af Ankestyrelsens praksis som muligt. Derfor nedjusteres måltallene i takt med, at Ankestyrelsens praksis bliver fastlagt.

Jeg undrer mig dog stadig over, at man nedjusterer måltallet for 2013 efter reformens implementering og måltallet for 2014 efter at være blevet bekendtgjort med Ankestyrelsens hårde fortolkningslinje. Det lyder for mig, som om man ser mere hen på Ankestyrelsen og mulige økonomiske besparelser end på de konkrete borgere og deres behov – for de er vel næppe blevet mindre syge i takt med reformens implementering.

SOM BLANDT ANDRE SOCIALRETSADVOKAT Mads Krøger Pramming har gjort opmærksom på, så er loven upræcis og betingelserne for retten til førtidspension alt for elastiske. Samtidig er det et system uden kontrol – Ankestyrelsen har lagt sig i selen for den strammest mulige fortolkning af førtidspensionsreglerne, og der er ingen domstolskontrol. Det medfører, at kommunerne i praksis kan træffe stort set de afgørelser, de vil.

Når der så i lovbemærkningerne står, at der ”… vil … være en sammenhæng mellem målopfyldelse og opnåelse af de forventede besparelser”, og at de ”konkrete måltal er direkte udledt af beregningerne bag konsekvenserne af reformen”, så lyder det unægteligt som beskrivelsen af kvantitativ målstyring af førtidspension. Det er købmandsformuleringer – ikke formuleringer om rettigheder i forhold til individuelle, konkrete behov. For det var jo intentionen med forringelserne at indbringe et stort milliardprovenu, og måltallene skulle medvirke til, at kommunerne eksekverede forligskredsens besparelseskrav.

Det var daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen formentlig også klar over, da hun i et brev til daværende beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev (R) 21. december 2012 om ministermålene for 2013 skrev, ” … at kommunerne selvfølgelig fortsat skal følge loven og tilkende førtidspension til de personer, der opfylder betingelserne herfor, uagtet hvilket mål kommunen har fastsat i beskæftigelsesplanen.” Hvorfor ellers nævne, at man skal følge lovgivningen? Er det ikke en selvfølgelighed?

NÅR LOVEN INDEN LÆNGE skal evalueres og forhåbentligt bliver ændret helt grundlæggende, så bør man pointere, at kommunerne ikke må administrere tilkendelsen af førtidspension som en kvoteordning (og det gælder i øvrigt også for fleksjob og ressourceforløb). Forligskredsen må også forstå, at den er nødt til at ændre og præcisere loven, hvis ikke Ankestyrelsen skal fortsætte sin nidkært hårde fortolkningspraksis og kommunerne fortsat følge efter i dens spor, som det er sket i reformens første fem forbandede år. Kun på dén måde kan man sikre borgerne deres alt for længe ventede ret. Hvor længe endnu skal borgerne vente på retfærdighed?

Se min opdaterede liste: Måltal og tilkendelser af førtidspension i 2013-2017 (klik på linket for at se listen), og genlæs mine 14 ændringsforslag til reformen.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

billede fra gaza
Nyheder

FN om Gaza:

Risiko for sultkatastrofe

bygning
Nyheder

Vildt ophørsudsalg: 

Ikonisk forretning konkurs

portræt af mand
Nyheder

Afstemning:

Thy eller Thisted

portræt af kvinde
Kendte

Sommerdahl-forfatter

 i grimt styrt

børn på kælk
Nyheder

Danske Spil: 

Afblæser hvid jul

portræt af mand
Krimi

Minister er rystet:

Det er dybt tragisk

En bil og to mennesker foran den
Biler

BMW bliver Årets

Bil for første gang

portræt af kvinde
Nyheder

Ti millioner til

ekstra julehjælp 

politibil på kongens nytorv
Krimi

Jagtede røvere

på trods af knivsår

soldater i uniform
Nyheder

Israel og Hamas:
Modpartens skyld

logo - østre landsret
Nyheder

Fodbold-ekspert

taber sag om fyring

portræt af kvinde
Nyheder

Mette F. kommer

Støjberg i møde

Mathilde Caffey efter sin optræden i X Factor.
Krimi

X Factor-deltager

modtager voldsdom

Et dropstativ
Nyheder

Ukrainsk spionchefs

kone forgiftet

Blå blink på en politibil
Krimi

Pårørende til 13-årig

pige råber i retten efter

voldtægtsdømt mand

En mand holder i en delle på maven
Sundhed

Fem faktorer står

bag 20 procent

af alle dødsfald

En kvinde tæller pengesedler
Helt vildt

Så meget kan du købe

for Danmarks største

formue

Is på en bilrude
Nyheder

Den koldeste

i mange år

Krimi

55-årig mand betalte

13-årig pige for samleje

Københavns Byret set udefra
Kendte

Dansk skuespiller

risikerer to års 

fængsel

Krimi

To er anholdt for eksplosion ved rockerklubhus

Underholdning

Biografkæde lokker

med film ad libitum

Søren Huss sidder på scenen ved et klaver
Kendte

Søren Huss venter

barn med ny kæreste

nyt vægtabs medicin i emballage
Nyheder

Rivaliserende vægttabsmiddel

giver Novo baghjul

Et fly på landjorden
Nyheder

Fly på vedvarende

brændstof tager jomfrurejse

over Atlanten

Googles logo på en væg
Nyheder

Nu begynder de

at slette mails

Cristiano Ronaldo på banen
Sport

Ronaldo overbeviste

dommer om at omstøde

eget straffespark

mand og kvinde
Kendte

Keld og Hilda:

Så stopper vi

to kvinder
Nyheder

16-årige anklages

for drab på transpige

portræt af mand
Nyheder

Dansker verdensmester i chokolade 

mand og kvinde
Kendte

Anders Lund Madsen:

Bliver far til otte

hvidt pulver på flade
Krimi

Bagmand i kokainring

idømt 14 års fængsel

konvoj af busser
Nyheder

Våbenhvile forlænges

mand og kvinde
Kendte

Familien Beier i sorg

portræt af mand
Nyheder

Nu kan den blive din:

Køb Joachims racer

Nyheder

Egypten: Tæt på aftale

om forlænget våbenhvile

logo på retsbygning
Krimi

15-årig fængsles efter drab

portræt af mand
Nyheder

Løsgænger: 
Der er brug for et nyt parti

en skole med flaget på halv
Krimi

Skole har tændt lys og lagt blomster på knivoffers plads i klassen

en ulv
Nyheder

Det var en ulv

en tom station
Krimi

Dreng døde af et enkelt knivstik i brystet - 15-årig varetægtsfængslet

julegaver
Livsstil

Køb den unikke julegave brugt: Syv ud af ti vil gerne modtage

politikere møder pressen
Nyheder

FAKTA: Her er udvalgte prioriteter i bred finanslov

politikere i doorstep
Nyheder

Ny finanslov:
Det betyder den for dig

to kvinder
Film og TV

Her er værterne til næste års melodigrandprix

havvindmøller i havet
Nyheder

Pensionsselskaber sikrer

medlemmer milliarder

pengesedler i en pung
Nyheder

Milliarder: Har du

bestilt dine feriepenge?

to glade personer
Kendte

Bubber og Julie skilles

gryde på komfur
Mad og drikke

Grødkonge: Du

laver din risengrød

helt forkert

sneklædt landskab
Nyheder

DMI: - Vi tager

lige en tur i fryseren

doorstep
Nyheder

Historisk bred finanslovsaftale på plads

en næsehorns kalv
Dyreliv

Truet næsehorn

har fået en kalv

politi ved gerningssted
Krimi

Dreng dræbt
med kniv i Grenaa

- jævnaldrende anholdt

Biler på en motorvej
Krimi

Hærværk på op

mod 20 biler

Slukning af bussen
Nyheder

Vilde billeder:

Bus i flammer

på motorvejen

Blå blink på en gade
Krimi

15-årig dreng

stukket ned

Udsætning af bævere
Nyheder

Bævere breder sig og

skaber problemer

En politibil med udrykning.
Krimi

Amok til firmafest:

Smadrede hotelværelse

En lille pige i en blomstermark
Nyheder

10-årig fik klam sms

og opkald - politiet vil ikke

gøre noget ved det

en alvorlig mand
Kendte

Asger Aamund:

- Min milliard forsvandt

en bygning set fra vejen
Nyheder

Kro taber kampen
og går konkurs

et hold skuespillere
Kendte

DR-stjerne drømmer om at gå i mandens fodspor

billede af politibil
Krimi

Bizar leg: 14-årig

overfaldt tilfældig mand

Pengesedler og mønter
Nyheder

Otte danskere deler

17 Lotto-millioner

en flok glade bagedystdeltagere
Film og TV

Kandis-Johnny i ny kendisudgave af Den store bagedyst

Pengesedler og mønter
Livsstil

Få ro i maven: Det skal du nå at have styr på i din forskudsopgørelse

en hacker
Nyheder

Hackere har frigivet

1.300 danskeres

kørekort og pas

portræt af kvinde
Kendte

Åh nej: 
Badehotellet rives ned

snebelagt vej
Nyheder

DMI: Så er der snebyger til de fleste

portræt af kvinde
Kendte

Efter Vild med dans: 
Kender ikke fremtiden

portræt af kvinde
Film og TV

Årets bagedystvinder: 
Scorer på røde pølser

bedende kvinde omgivet af mennesker
Nyheder

Qatar:

De frigives fra Gaza i aften

krigsmateriel
Nyheder

Israel rammer

FN-patrulje i Libanon

biler på sneklædt vej
Nyheder

DMI: Risiko for

snebolde og snemænd

Sport

Danmark knuser Brasilien

portræt af mand
Nyheder

Nu forlader de

forhandlingerne

militær
Nyheder

Flere gidsler på vej ud

Nyheder

Danske læger:

Budgettet er brugt

to værter
Kendte

Josefine Høgh og Johannes Langkilde er stukket af sammen

folk i kø foran butik
Nyheder

Powers hjemmeside lagt
ned af et hackerangreb