Blogger: Der findes en kamp, der er vigtigere end de offentligt ansattes
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

MENS DER kæmpes for ordentlige vilkår for de offentligt ansatte, så har der i mange år været mennesker, som har kæmpet for ordentlige vilkår for dem, der falder ud af arbejdsmarkedet på grund af nedslidning og kronisk sygdom.

En kamp, der i mine øjne er mindst lige så vigtig, hvis ikke endnu vigtigere, end den kamp der lige nu kæmpes om de offentligt ansattes arbejdsforhold.

Hvis ikke vi har et sikkerhedsnet, der tager sig af dem, der bliver ramt af sygdom eller ulykke eller ren og skær nedslidning på grund af et langt og hårdt arbejdsliv, så klinger de rimelige krav om betalt frokostpause, en fornuftig lønudvikling og en ordentlig arbejdstidsaftale til vores lærere hult.

FOR DEM, der har oplevet at miste deres forsørgelse efter kun 22 ugers sygedagpenge selv om de har betalt skat og betalt til deres fagforening i over 40 år, kan den igangværende arbejdskamp virke som luksus.

For hvor vigtigt er det at få et par procent mere i løn og betalt frokostpause i forhold til at ryge på kontanthjælp eller i det sorte hul med nul kroner i indtægt samtidig med, at man ikke kan arbejde på grund af sygdom og nedslidning?

Vejen fra lønmodtager til hjemløs er blevet usandsynlig kort. Dels fordi man har reduceret sygedagpengeperioden til 22 uger, men så sandelig også fordi mange kommuner gør en dyd ud af at raskmelde sygemeldte borgere, ligesom de gør alt, hvad de kan for ikke at forlænge deres sygedagpenge

AL SOCIALPOLITIK handler om at sluse skattekroner fra det offentlige og først og fremmest fra de arbejdsløse, syge og handicappede til private lommer.

Med bedrag og løgn om at alle syge kan aktiveres raske, bruges der milliarder på en fejlslagen og ødelæggende beskæftigelsespolitik, som forgylder de mest skruppelløse og entreprenante private aktører.

Socialchefer og jobcenterchefer er indkøbschefer, der indkøber aktivering på discount og med rabat, alt efter hvor mange syge borgere på kontanthjælp der kan fyldes ind i forløb.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udlodder puljer til indkøb af aktivering - også med krav om mængder af forløb.

Venstres liberale købmandstænkning poster via aktiveringsforløb indkøbt hos private vores skattekroner i Falck ISS og en lang række obskure virksomheder.

Hvornår går sandheden op for danskerne?

De mest udsatte er gidsler i Venstres vennetjenester for milliarder.

Skattekroner flyder i en lind strøm ned i private lommer og væk i skattely på bekostning af omsorg for syge og handicappede.

DEN VIGTIGSTE frontkæmper og whistleblower i kampen for en anstændig behandling af kronisk syge og nedslidte lige nu er Vivi Bitten Jensen.

Bitten oplevede som medlem af Frederiksberg kommunes rehabiliteringsteam hvordan kommunen i stedet for at hjælpe nødstedte mennesker systematisk sendte dem tilbage til kontanthjælpssystemet eller i meningsløse og skadelige ressourceforløb på kontanthjælpssats.

Bitten fik nok, men blev også syg af at være en del af et system, som lavede overgreb på alvorligt syge mennesker.

Bitten blev sygemeldt med stress og udbrændthed.

Bitten tog bladet fra munden og brugte sin grundlovssikrede ret til at ytre sig om de forfærdelige ting, hun havde oplevet som ansat i Frederiksberg Kommune.

Som en del af hendes behandling begyndte hun også gratis at hjælpe nødstedte mennesker som bisidder og tog med til møder i jobcentret i både København og Frederiksberg Kommune.

Bitten deltog også i demonstrationer sammen med de syge.

Bitten er i mine øjne en helt.

Bitten er en offentlig ansat, som har udvist medfølelse og næstekærlighed med nødstedte borgere i stedet for loyalt at lukke øjne, ører og mund over for de overgreb hendes arbejdsgiver har begået.

Bitten er en af den få, hvis ikke den eneste af de mange offentlige ansatte, som offentligt har turde sige fra over for de systematiske overgreb, der over det ganske land foregår, når kommunerne møder syge og nedslidte med mistillid, kontrol og sanktioner og stopper deres sygedagpenge. Eller når de holder dem på ubestemt tid uden indtægt eller på kontanthjælpssats i ressourceforløb og som ledige fleksjobbere uden arbejdsevne eller med en arbejdsevnen på 45 minutter om ugen, som Ankestyrelsen i en principafgørelse har beskrevet, at kommunerne godt må, så længe de vurderer, at der er et udviklingspotentiale.

Men det er farligt at være whistleblower, og det er farligt at være solidarisk med de syge, nedslidte og udstødte.

Frederiksberg Kommune har valgt ikke at lytte til Bitten og har intet gjort for at lave en mere menneskelig og anstændig behandling af deres syge borgere.

Men Bitten er ikke alene.

De sociale modstandsbevægelser hylder Bitten som en helt og på torsdag den 5. april 2017, klokken 16-18 afholdes der demonstration ved Frederiksberg Rådhus for at støtte whistleblower Bitten Vivi Jensen på etårs dagen for, at hun afslørede dybt kritisable forhold i Frederiksberg Kommune.

Jeg vil opfordre til, at ikke kun de syge og nedslidte, men også de raske og rørige gør, hvad de kan for at støtte Bitten, for vi kan alle blive ramt af sygdom og ulykke og ende på lossepladsen som et udtjent køleskab. Det kan ske lige så længe, kommunerne får lov til at mishandle syge og nedslidte, og vi har en lovgivning, der ikke sikrer mennesker der på grund af sygdom mv. ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

En helt særlig opfordring skal lyde til fagforeningerne, som er baseret på solidaritet og retfærdighed, og som står på kviksand, hvis ikke de formår at sikre de mennesker, som mister deres arbejde.

For hvad er en fagforening værd, hvis ikke den hjælper, når lokummet brænder og kommunen ulovligt stopper sygedagpengene og fastholder syge og nedslidte på kontanthjælp i årtier?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.