Bliver disruption Dovne Roberts redning?
"Disruption-bølgen, som vi nogle gange kalder fænomenet, kommer med en mulig løsning på Roberts afvisning af at tage jobs," skriver blogger og iværksætter Jonathan Løw.

Jonathan Løw er iværksætter, foredragsholder og rådgiver indenfor innovation, iværksætteri og ledelse. Du kan følge Jonathan Løw’s arbejde på LinkedIn og Facebook.

Blot for at undgå misforståelser: Jeg finder Dovne Roberts tilgang til arbejdsmarkedet både problematisk og provokerende. Naturligvis kan vi kun have et velfungerende velfærdssamfund, hvis alle, der er i stand til at bidrage, også rent faktisk gør det.

Ønsker man ikke at arbejde, så står det den enkelte frit for. Blot kan det i så fald ikke være fællesskabet, der forsøger vedkommende.

Når det så er sagt, så er hele den hastige teknologiske og eksponentielle udvikling ganske interessant set i Dovne Robert-lyset.

DISRUPTION-BØLGEN, som vi nogle gange kalder fænomenet, kommer med en mulig løsning på Roberts afvisning af at tage jobs, som han ikke finder meningsfyldte og betragter som værende rutineprægede. Ganske enkelt fordi disruption i fremtiden vil afskaffe mange af denne type jobfunktioner igennem en kombination af teknologi, automatisering og kunstig intelligens.

Disruption kan altså gå hen og blive Dovne Roberts redning. Den fremtidige udvikling gør ikke holdninger som Dovne Roberts mindre uacceptable, men det kan meget vel tænkes, at selv typer som Robert alligevel får deres ønske opfyldt.

STUDIER fra konsulenthuset McKinsey peger i retning af et arbejdsmarked, hvor nye teknologier vil overflødiggøre og automatisere en lang række af den type jobs, som Robert ikke ville bryde sig om at varetage. Det gælder stillinger som kasserer, kontorassistent, bogholder, sekretær, kassedame m.fl.

Omvendt vil der fremadrettet være et stadigt stigende behov for højere uddannede dataspecialister, matematikere, ingeniører og programmører. Endvidere vil også stærke kommunikatører og strateger være efterspurgte kompetencer på fremtidens arbejdsmarked.

Den gode nyhed i alt dette er for så vidt ikke, at typer som Dovne Robert får opfyldt deres ønsker. Hans samfundssyn krænker stadig alle de mennesker, der står op og tager den type jobs, som Robert ikke vil have. Men det positive budskab er, at disruption-bølgen kan åbne op for et mere meningsfyldt arbejdsmarked, hvor den enkelte medarbejder står til at få stadigt mere spændende arbejdsopgaver at varetage.

BAGSIDEN for nogle kan være den forøgede kompleksitet, der formentlig også vil følge med udviklingen. I fremtiden skal vi formentlig lave væsentligt færre rutineprægede opgaver, men til gengæld vil vi skulle uddanne os i at betjene og forstå komplekse robotter og kunstige intelligenser, der kommer os til hjælp.

For de mennesker, der vil have vanskeligt ved denne overgang, kan det fortsat indebære en risiko i forhold til at finde en fast plads på det forjættede arbejdsmarked. Om løsningen til den tid så bliver nye og mere fleksible, deleøkonomiske løsninger, eller vi kommer til at indføre en decideret borgerløn, det kan kun de kommende årtier give os svaret på. Men til Robert og ligesindede: Velkommen tilbage på arbejdsmarkedet.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.