Betonarbejder rystet over borgmester: Langt væk fra virkeligheden
Jannik Juul Nielsen, 33, fra Slagelse.
 
Uddannelse: Bygningstruktør(betoner)
Civilstatus. Gift 
Børn 2
Parti: Socialdemokratiet 
 
Jeg blogger om politik. Erhvervsmæssige problematikker. Og den voksende ulighed i vores samfund. Jeg ønsker et mere lige samfund og flere faglige stemmer i den offentlige debat. 

I FORGÅRS, d. 7.11.2017, deltog jeg i et vælgermøde, som rystede mig som menneske og person. Temaet var vores alle sammens velfærd og arbejdspladser i kommunen. Stedet, som danner rammen for aftenens møde, er fyldt med mennesker på tværs af de forskellige organisationer og ansatte i Slagelse Kommune. Samtlige spidskandidater fra de forskellige partier står allerede på plads nede for enden af salen. Allerede da jeg træder ind i salen, kan jeg fornemme det spændingsniveau, der er i hele rummet, folk er kommet for at få svar og for at komme af med deres frustrationer.

Heftig debat

Under mødet bliver der debatteret heftigt frem og tilbage, hvad spidskandidaterne ønsker at gøre for de ansatte i kommunen. Sjovt nok er alle enige om, at der jo skal gøres noget efter valget d. 21. november. Men to ting synes jeg der overraskede mig i debatten. Det ene var, at borgermesteren stod og sagde til de ansatte i kommunen, at han ikke ville love dem noget. Det så alle de dygtige medarbejdere, der får hele vores kommune til at hænge sammen i hverdagen, i vores daginstitutioner, skoler, ældreplejen, sygeplejersker og alle vores HK‘er som knokler i hverdagen, for at han som borgmester har en kommune at kunne være stolt af. Det er så dem, som han ikke vil love noget som helst ... jeg er rystet.

DEN ANDEN TING var, at panelet var splittet i forhold til centralisering eller decentralisering. Borgmesteren mente at centralisering var godt på særlige områder i forhold til arbejdsopgaverne i kommunen. Jeg mener, at det handler først og fremmest om penge og ressourcer, men også om tillid til dem som udfører vores nødvendige opgaver i kommunen, ikke kun lederne i kommunen.

Nej, det handler om tillid til folkene helt nede på gulvet, tillid til den enkelte medarbejder og til at de, der godt ved hvordan de skal udføre deres job, også får lov til at udføre det, som de er bedst til. Det er da dem, som ved det bedst, fordi de er hverdagens eksperter.

Vores ansatte i kommunen er pressede

Jeg behøver bare kigge få dage tilbage, hvor jeg deltog i forældremødet i vores ældste datters børnehave. Her var frustrationerne mange hos de forskellige forældre, som deltog i mødet. Det handlede blandt andet om manglende personale ved aflevering og afhentning af forældrenes elskede børn. En mor sagde, ”når jeg afleverer mit barn, ved jeg ikke altid, hvem det er, jeg skal aflevere ham til, da jeg ikke kender de forskellige vikarer, der bruges her i børnehaven”.

JEG SYNES SOM FAR, ikke det er i orden, at en børnehave bliver nødt til at dække timerne ind med vikartimer for at spare penge. Børn har brug for tryghed og børn har brug for struktur i deres hverdag, så hjælper det ikke noget, at de små ikke ved, hvem det er, der tager imod dem, når de møder ind i institutionen om morgenen.

En anden ting var den lokale frugtordning, som skulle laves om, fordi personalet så kunne spare 10 timer om ugen - tid de så kan bruge på vores børn i stedet for at skære frugt ud til børnene. Før havde alle børnene et stykke frugt med hjemmefra og til frugttid skar de voksne så det hele ud, så alle børnene kunne smage noget forskelligt. En rigtig god ordning hvor frugten deles mellem børnene. Fremadrettet vil hvert barn stadig skulle have deres egen frugt med, men grundet den pressede situation i vores kommune, vil de så skulle spise deres egen frugt nu. Jeg frygter at komme til at opleve et barn, der så kun skal spise æbler i et helt år.

Hjælp til vores ansatte i kommunen

Jeg beundrer de ansatte i vores kommune, der er så fagligt dygtige og kreative, at de med de få midler de har til rådighed, og den pressede økonomi de står i, formår at få det bedste ud af det til gavn for vores små guldklumper.

Den pressede økonomi, er desværre en tendens, jeg oplever flere og flere steder rundt omkring i vores samfund. Jeg frygter, at det ikke bliver bedre, før forældrene vågner op og forstår, at det ikke er de ansatte i kommunen, de skal rette deres frustrationer mod, men de politisk ansvarlige, som i sidste ende er vores borgmester.

Fakta

Jannik Nielsen er én af de ni lokalpolitikere, som vil blogge på Avisen.dk frem mod kommunalvalget. De ni politikere kommer fra de ni partier, der er repræsenteret i Folketinget. Bloggerne vil først og fremmest skrive om emner, der handler om beskæftigelse, jobskabelse og arbejdsvilkår set med kommunale og regionale øjne. De er ikke professionelle politikere, men har alle et ståsted, hvor de i deres hverdag oplever danskernes arbejdsliv på nærmeste hold.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.