Asylaftale skal få flere til at rejse hjem
Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance vil have markant flere afviste asylsøgere til at rejse hjem.

Antallet af afviste asylansøgere, der gror fast i Danmark, skal nedbringes markant over de kommende år.

Det fremgår af den asylaftale, som regeringen har lavet sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance, og som onsdag blev præsenteret i Justitsministeriet.

Ifølge aftalen skal sagsbehandlingstiden i asylsagerne halveres allerede i løbet af 2013.

Desuden skal afviste asylsøgere, der medvirker til deres egen hjemrejse, have mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene, ligesom asylfamilier med børn kan få tilbudt en bolig et halvt år hurtigere end i dag, svarende til 12 måneder.

Aftalen sætter dog ikke nærmere mål for, hvor mange afviste asylsøgere aftalen konkret skal hjælpe videre.

Justitsminister Morten Bødskov, hvornår er antallet nedbragt "markant"?

- Markant er markant. Og derfor forpligter vi os i aftalekredsen til løbende at følge det her således, at vi med de rette initiativer sikrer, at vi får færre, der sidder i den situation, siger han.

/ritzau/

via Listen To News