Akut boligmangel blandt studerende varer ved
Studierådet på Københavns Universitet startede i august initiativet Sofaformidlingen, som skulle give boligløse studerende midlertidigt tag over hovedet. Projektet får stadig henvendelser fra husvilde studerende. Foto: Colourbox
Ventelisterne bugner stadig i København. Tre uger efter studiestart er bolignøden lige grel.

I starten af september tog tusindvis af unge danskere hul på et nyt kapitel, da de begyndte på videregående uddannelser rundt omkring i landet.

Men tre uger efter semesteret blev skudt i gang, står rigtigt mange unge stadig uden fast bolig.

Efterspørgslen efter studieboliger er nemlig højere end nogensinde, fortæller Centralindstillingsudvalget (CIU), som administrerer de københavnske kollegier.

- Der er et akut boligproblem lige i øjeblikket, som er 40 procent større end det plejer at være. Vi er tre uger inde i semesteret, og det er stadig voldsomt, siger Lasse Harder, udlejningschef i CIU, til Newspaq.

Hos CIU var akut-listen på 1.187 i starten af august. 157 har indtil nu fået boligtilbud, hvoraf 127 har takket ja.

Også hos Kollegiernes Kontor i København (KKK) står 842 stadig i kø for at få tilbudt en bolig. Samtidig tæller den ordinære venteliste hos KKK lige nu 7.594 studerende - alene i København.

Hos Danske Studerendes Fællesråd (DST) er man ikke overraskede over, at bolignøden stadig er lige akut en lille måned inde i semesteret.

- Vi ved jo godt, at fra 2010 til 2020 får vi i København alene brug for 3.000 flere studieboliger om året. Og det tal bliver kun højere, fordi optaget, især på universiteterne, bare stiger. Vi ved godt, at det er et gigantisk boligproblem, som især København står med, siger Torben Holm, formand i DST.

De lange ventelister taler da også sit tydelige sprog, hvis man spørger i CIU.

- Det her siger noget om, at de her mennesker har tilmeldt sig en liste med en forventning om, at de omkring studiestart ville kunne få en bolig og dermed løse deres boligproblemer. Det må vi jo bare erkende, at det kan vi ikke honorere, som det er for øjeblikket, siger Lasse Harder.

I Københavns Kommune har man netop afsat 140 millioner til at bygge nye almene ungdomsboliger og kollegier. Allerede næste år starter byggeriet af 145 nye ungdomsboliger.

Selvom det vækker glæde i DST, afviser Torben Holm, at problemet kan løses af kommunerne alene.

- Her må boligminister Carsten Hansen i første omgang træde til og sige, at det er rigtigt, at regeringen har nogle ambitioner om at optage flere på universiteterne. Det betyder selvfølgelig også, at man fra regeringens side, skal gå ind og give bedre muligheder for at bygge boliger. For der er brug for dem, siger Torben Holm.

Carsten Hansen bakker op om regeringens politik om at øge optaget på landets universiteter, og understreger, at det først og fremmest er kommunernes ansvar, at sørge for studieboliger. Noget kan ministeren dog gøre, for at gøre det nemmere for kommunerne at få gang i byggeriet.

- Jeg fremlægger allerede i oktober et lovforslag, der vil gøre det billigere for kommunerne at bygge almene boliger - også ungdomsboliger, siger boligministeren til Newspaq.

Det sker ved, at staten nedsætter den grundkapital, kommunerne skal skyde i byggeriet fra 14 % til 10 %

I Århus går det en del bedre end i København. Her er ventelisten i skrivende stund nede på 130 studerende, og Kollegiekontoret i Århus forventer, at alle på listen har fået tilbudt en bolig i næste uge.