Ældresagen roser valgfrihed i hjemmeplejen
Det er positivt, at ældre får flere valgmuligheder, men den kommunale hjemmepleje skal fortsat være i top.

Som udgangspunkt er det en god idé at styrke de ældres mulighed for frit valg på hjemmehjælpsområdet. Det mener Ældre Sagen.

- Men man skal sikre, at de ældre ikke skal ud i en masse tilkøbsydelser for at få den hjælp, de har brug for, siger konsulent i Ældre Sagen Ingrid Lauridsen.

Socialminister Karen Hækkerup (S) vil luge ud i bureaukratiske særregler på området, så det bliver lettere for de ældre selv at vælge det private firma, som de vil have til at stå for plejeopgaven.

Lovforslaget er netop sendt i høring, og som noget nyt får private firmaer mulighed for at give store tilbud, der kombinerer kommunale hjemmehjælpsopgaver med andre opgaver som pleje, rengøring, madlavning og træning.

Den nye mulighed vil formentlig gøre det attraktivt for flere store, private firmaer at få foden ingen for på markedet samtidig med, at kommunerne ifølge forslaget vil få løst deres opgaver for færre penge, skriver ugebrevet Mandag Morgen.

- Vi kæmper meget for, at den kommunale hjemmehjælp skal være så god som mulig, så borgerne ikke føler sig nødsaget til at købe ekstra ting for at få deres behov opfyldt, siger Ingrid Lauridsen.

Ældre Sagens frygt er, at det tilbud om hjemmehjælp, som de ældre får af kommunerne, kan blive så ringe, at de ikke synes, tilbuddet er godt nok.

- Hvis man føler sig tvunget til at gå over til det private og købe sig til ydelserne, så er det ikke positivt, og så kan det blive sådan, at dem, der ikke har råd, får en meget skrabet model. Så får vi et A- og en B-hold, siger Ingrid Lauridsen.

I forvejen har kommunerne i de senere år skåret på hjemmehjælpen.

En ny undersøgelse, som Gallup har lavet for Ældre Sagen, viser, at mange ældre kun har mulighed for at komme i bad én gang om ugen.

87 procent af de danske kommuner har svaret, og seks ud af 10 svarer, at ældre, der er visiteret, blot får bad én gang om ugen.

/ritzau/