Ældreråd efterlyser mere pli
Ældre føler sig tromlet ned af uhøflige visitatorer, og ældrerådet beder nu rådmanden om at stramme op på arbejdsgangen for at sikre, at de ældre får den nødvendige hjælp.

Af Brian Stræde - brst@avisen.dk

Gode, gamle dyder som pli og høflighed har brug for en renæssance. Det mener i hvert fald Ældrerådet i Århus Kommune, som har skrevet et brev til rådmanden for sundhed og omsorg, Dorthe Laustsen (SF). Her beder de om en opstramning af de arbejdsgange, som kommunens visitatorer har, når de beslutter, hvilken praktisk hjælp de ældre er berettiget til.

Tonen er vigtig

»Vi er i ældrerådet blevet præsenteret for nogle konkrete eksempler på, at omgangstonen ikke er, som den bør være. Nogle ældre savner noget så banalt som høflighed ? at visitatoren i det mindste præsenterer sig, og ikke bare sætter sig ned og siger hvad skal vi så snakke om? « siger formanden for ældrerådet, John Dybdal, som mener, at omgangstonen er yderst vigtig for at sikre, at den ældre får de hjælpemidler eller de hjemmehjælpstimer, der er nødvendigt.

Bedre uddannelse

»Mange ældre føler, at det er som at komme til eksamen, når visitatoren kommer på besøg. De er ikke vant til at stille krav og er utrygge ved situationen. Hvis visitatoren ikke udviser pli og er imødekommende, får man skabt en barriere, som kan betyde, at den ældre bliver forvirret og ikke får sagt det, der er nødvendigt for at få den rigtige hjælp,« siger John Dybdal. I henvendelsen til rådmanden fokuserer ældrerådet særligt på den visitation, der finder sted, når en ældre borger udskrives fra et hospital og har brug for hjælp i hjemmet for at kunne klare hverdagen. John Dybdal mener dog, at problemerne gør sig gældende i lige så høj grad, når de ældre efterhånden bliver dårligere derhjemme og får behov for ekstra hjælp. Bedre uddannelse af visitatorerne er svaret, mener han.

Skal snakke om hverdagen

»Det skal ikke være sådan, at en visitator bare kommer ind og spørger hvad kan vi hjælpe dig med? . Hvis fru Jensen vidste det, var det ikke nødvendigt, at visitatoren kom på besøg. Det skal være for roligt at snakke om, hvordan hun klarer dagligdagen, og så skal visitatoren ud fra det vurdere, hvad hun har behov for. « siger John Dybdal, der med brevet håber, at få rådmanden til at se på problematikken.
»Vi prøver på at råbe vagt i gevær og sige, at der er nogle ting, som kommunen skal være mere opmærksomme på,« siger han.

Må være konkrete

Dorthe Laustsen er helt enig med ældrerådet i, hvilken behandling de ældre kan forlange af visitatorerne.
»Der skal ikke herske tvivl om, at vi arbejder for at de ældre mødes med pli og imødekommenhed, og hvis det ikke er lykkedes, må vi forholde os til de konkrete eksempler. Det er dog langt fra min oplevelse, at det er et generelt problem, men jeg kan ikke afvise, at der er sket svipsere. Derfor vil jeg bede ældrerådet fortælle, hvad det er for nogle konkrete eksempler, de har hørt om, så vi kan finde ud af, hvad det bunder i,« siger rådmanden.