8.800 færre i aktivering: Flere tunge ledige strander på kontanthjælp

Arbejdsliv
177.800 danskere modtog kontanthjælp i marts 2015 - det er 1.700 flere end året før. (Foto: FOTO: Thomas Lekfeldt/Scanpix/arkiv)

Stærke ledige nyder godt af, at krisen er overstået, mens stop for førtidspension skaber tung bund i systemet.

Kontanthjælp til arbejdsløse - og deres incitament til at arbejde, har spillet en hovedrolle i valgkampen.

En ny opgørelse fra Danmarks Statistik giver torsdag debatten ny næring.

177.800 danskere modtog kontanthjælp i marts 2015 - det er 1.700 flere end året før.

Men i samme periode er antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke er aktiveret, steget med 8.800 personer - eller 23 procent.

Spørgsmålet er, om det betyder, at flere arbejdsløse får 'passiv' kontanthjælp.

Ikke nødvendigvis, siger Thomas Bredgaard, der forsker i beskæftigelsespolitik på Aalborg Universitet.

- Man skal være varsom med forhastede konklusioner. Det her kan sagtens være udtryk for, at kommunerne faktisk er lykkedes med at lave en indsats, der virker i forhold til at få borgere tilbage i beskæftigelse, men at gruppen af kontanthjælpsmodtagere samtidig er blevet tungere, siger han.

Stop for førtidspension

Ud af de 84.835 kontanthjælpsmodtagere, som ikke har været i aktivering, vurderes de 24.179 at være klar til job, mens resten er 'aktivitetsparate'.

Både den tidligere regerings reform af dagpenge og den nuværende regerings reform af førtidspension har betydet, at flere ledige må bytte dagpenge ud med kontanthjælp, mens adgangen til førtidspension er blevet stærkt begrænset.

Især den svære adgang til førtidspension har ifølge Dansk Socialrådgiverforening ført til, at mange strander på kontanthjælp.

- Gruppen af kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed er blevet større i kraft af reformen af førtidspension samt det, at der ikke bliver gennemført så mange ressourceforløb, som der burde for at imødekomme den stærke opbremsning i tildelingen af førtidspension, siger formand Majbrit Berlau.

Hun mener, at tallene tyder på, at mange ledige med svære problemer nu 'cykler rundt' i kontanthjælpssystemet.

- Det er et problem. Intentionen med reformen af førtidspension var jo, at flere skulle mødes med en særlig indsats. Det her viser tydeligvis, at de redskaber, som ligger i kontanthjælpslovgivningen, ikke er nok til at løfte denne her gruppe, siger hun.

Kommer flere i job?

Men hvis andelen af tunge ledige på kontanthjælp er vokset, hvorfor er det samlede antal på kontanthjælp så ikke steget mere?

Det er formentlig fordi, at også kontanthjælpsmodtagere nyder godt af den positive vækst i samfundet, vurderer Thomas Bredgaard.

- Det går bedre med efterspørgslen på arbejdskraft. Det kunne meget vel tænkes, at nogen af de her kontanthjælpsmodtagere var kommet i arbejde. Det er jo typisk de mest jobparate kontanthjælpsmodtagere, som først kommer i beskæftigelse - og dem finder vi blandt de aktiverede kontanthjælpsmodtagere, siger han.

En anden mulig forklaring er, at man har flyttet personer mellem forskellige former for kontanthjælpsydelser.

- I gamle dage var kontanthjælp bare kontanthjælp. Men mange unge kontanthjælpsmodtagere er i de seneste år overgået til uddannelseshjælp, som ikke tæller som aktivering, forklarer Thomas Bredgaard.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand