Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 5.000 gamle arbejdsskadesager afgjort efter særlig indsats
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er i mål med en særlig indsats i 2017 - 5.000 gamle sager om tab af erhvervsevne er nu afgjort. Det betyder, at de 5.000 mennesker, som har ventet længst, nu har fået en afgørelse i deres sag. Indsatsen har ikke påvirket behandlingen af de øvrige sager.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
"Jeg er meget glad for, at det gennem en særlig indsats er lykkedes AES at afvikle de 5.000 ældste og tungeste sager om erhvervsevnetab i løbet af 2017", udtaler Anne Kristine Axelsson, direktør for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Ventetiden i sager om erhvervsevnetab har gennem flere år været uacceptabelt høj. "Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for borgerne at skulle vente længe på en afgørelse. Med afslutningen af de 5.000 sager har vi nået en vigtig milepæl i arbejdet med at sikre borgerne en hurtigere afgørelse. Samtidig har vi nedbragt antallet af verserende sager med 11.000 og har dermed skabt et godt fundament for det videre arbejde", siger Anne Kristine Axelsson.

Anne Kristine Axelsson understreger, at AES ikke er i mål endnu: "Vi har stadig et stykke vej at gå. Borgerne venter stadig for længe på vores afgørelse. Indsatsen for at afvikle de ældste sager om erhvervsevnetab fortsætter derfor i 2018."

AES er en selvejende institution med sin egen bestyrelse, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter. Bestyrelsesformand, Cristina Lage, ser også afviklingen af de 5.000 svære, gamle sager som en succes for arbejdsmarkedets parter:

"Vi har haft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Indsatsen havde ikke kunnet lade sig gøre uden den forhøjelse af taksterne, som bestyrelsen besluttede ved udgangen af 2016. Forhøjelsen betød, at vi kunne ansætte flere sagsbehandlere i en periode, og jeg synes, de har udført et imponerende stykke arbejde. Samtidig er det en vigtig milepæl, at det er lykkedes at skabe rammer for en effektiv og sikker drift".

Anne Kristine Axelsson bifalder: "Vi havde ikke kunnet løse opgaven uden de mange dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, som alle har leveret en særlig indsats. Det er tydeligt, at medarbejderne har taget et stort ansvar for opgaven med at sikre borgerne en ordentlig behandling. Selvom der har været travlt, har alle været bevidste om, at der er mennesker bag hver eneste afgørelse".

AES' mål er en kortere ventetid og dermed en bedre kundeoplevelse i alle sager, siger AES-direktøren:

"Vi arbejder fortsat på at nedbringe sagsbehandlingstiden og forbedre kundeoplevelsen. Samtidig holder vi fast i en stabil og sikker drift, så vi ikke oparbejder en ny bunke af gamle sager. Der er dog grænser for, hvor langt sagsbehandlingstiden kan komme ned. Arbejdsskadesager er komplicerede og kræver blandt andet, at skadelidtes tilstand er afklaret, så man kan vurdere skadens omfang på men-graden og erhvervsevnen. Derfor vil sagerne altid tage tid at behandle".

Fakta:

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en selvejende institution under ATP, oprettet den 1. juli 2016. AES har overtaget Arbejdsskadestyrelsens opgaver.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i 2017 gennemført en ambitiøs indsats for at afvikle de ældste sager. Målet var at afvikle 5.000 sager, der var mere end 2 år gamle, inden udgangen af 2017. Målet er nået.

AES har ansat og uddannet 40 ekstra sagsbehandlere til indsatsen for at afvikle gamle sager om erhvervsevnetab. Indsatsen har derfor ikke påvirket behandlingen af de øvrige sager. Også her er det lykkedes at nedbringe antallet af sager over 2 år markant, så AES går ind i 2018 med væsentligt færre sager end i 2017.

AES havde ved indgangen til 2017 ca. 37.500 verserende sager. Ved udgangen af 2017 er tallet ca. 26.500 sager.

AES havde ved indgangen til 2017 ca. 5.000 verserende sager, som var 2 år gamle eller mere. Ved udgangen af 2017 er tallet ca. 1.600 sager. I 2017 har AES afsluttet godt 7.500 sager over 2 år.

Sager om erhvervsevnetab er de sager, hvor borgerne har mistet hele eller dele af arbejdsevnen på grund af en alvorlig arbejdsskade.

I ca. 3 procent af alle arbejdsskadesager gives erstatning for erhvervsevnetab. Det er disse sager, der har taget særligt lang tid at behandle.

Yderligere information:

Presseansvarlig i AES Christian Frederik Mortensen 20 75 48 35
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.