3 ud af 10 afgørelser om forlængelse af sygedagpenge er forkerte

Arbejdsliv
Ankestyrelsen har undersøgt 125 sager fra 13 kommuner, hvor der er truffet afgørelser om forlængelse af sygedagpenge. (Foto: Foto: Scanpix arkiv)
I mere end tre ud af ti tilfælde følger kommunerne ikke de nye regler for forlængelse af sygedagpenge.

I mere end tre ud af ti tilfælde følger kommunerne ikke de nye regler for sygedagpenge i sager om forlængelse af den periode, borgeren kan modtage ydelsen.

Det viser Ankestyrelsens seneste praksisundersøgelse.

Styrelsen har undersøgt 125 sager fra 13 kommuner, hvor der er truffet afgørelser om forlængelse af sygedagpenge. I 86 af tilfældene var afgørelsen rigtig, mens de nye regler i 39 tilfælde ikke er blevet overholdt.

Det fremgår samtidig, at kommunerne ikke har sørget for tilstrækkelig lægelig dokumentation i 26 af af de 39 sager, hvor de nye regler ikke er overholdt.

Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2014.

Vurderes på uforsvarligt grundlag

Tidligere i dag, mandag, kom det frem at socialrådgiverne i landets jobcentre ofte ikke føler, de har god nok tid til at vurdere alvorligt syge borgere, mens de stadig er på sygedagpenge.

Årsagen er, at der med den nye dagpengereform er kommet en tidsfrist på 22 uger inden for hvilken, socialrådgiverne skal nå at udrede borgernes heldbred. Det såkaldte revurderingstidspunktet på 22 uger har afløst den tidligere varighedsbegrænsning for sygedagpenge på 52 uger.

Tidspresset betyder, at borgere risikerer at få et mangelfuldt forløb og på et urimeligt grundlag mister retten til sygedagpenge for i stedet at komme på ressourceforløbsydelse, der er på niveau med kontanthjælp, lyder kritikken.

Politikere fra rød og blå blok vil nu gå sygedagpengereformen efter i sømmene.

Nyheder

Nye ferieregler:

Du får færre penge

på kontoen