Virksomheder skal ikke længere fyre for gråspurvene
Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Foto: Thomas Sjoerup/Scanpix
Overskudsvarme fra virksomheder skal bruges i folks stuer. Men brancheforening kritiserer ny afgift.

Nu skal der tages hånd om, at virksomheder og kraftværker i dag sender store mængder overskudsvarme direkte ud i atmosfæren i stedet for at bruge den til opvarmning.

Det fremgår af regeringens energiudspil, som skal sætte kursen for landet de næste år. En række virksomheder har overskudsvarme som for eksempel datacentre, produktionsvirksomheder og supermarkeders kølediske.

- Det er udbredt børnevisdom, at det er en dårlig idé at fyre for gråspurvene, og det gør sig også gældende for overskudsvarme, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) og fortsætter:

- Overskudsvarme kan blandt andet bruges som fjernvarme. Men i dag vælger nogle virksomheder at slippe overskudsvarmen fri, blandt andet fordi afgiftsniveauet er for højt, og afgiftsreglerne er meget komplekse.

Forventningen var, at regeringen ville adressere problemet, som bredt ses som skørt, og det er en udmelding, som har været ventet længe.

Konkret omlægges afgiften til ensartede satser, og regeringen vil afsætte en pulje på 100 millioner kroner årligt for at fremme overskudsvarme.

Overskudsvarme er i dag pålagt en afgift, hvis den genbruges til fjernvarme.

Og det lokale fjernvarmeselskab betaler afgift for at bruge el, når en varmepumpe hæver temperaturen i overskudsvarmen, så den kan sendes ud i stuerne.

Den spildte varme kunne levere fjernvarme til 128.000 parcelhuse. Og forbrugerne må hvert år betale 1,6 milliarder kroner for fjernvarme, som ellers kunne komme fra overskudsvarmen.

Overskudsvarmen er den varme, der er til overs efter virksomheders produktion, men afgifter gør det urentabelt at bruge varmen.

Klimaet belastes med omkring 600.000 ton CO2 på den konto.

Den har blandt andet været diskuteret i forbindelse med kommende datacentre i Danmark, som vil kunne sende overskydende varme ud i folks hjem.

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen er dog utilfreds med, at regeringen reelt foreslår en ny afgift på netop overskudsvarme.

Det sker ved, at der i udspillet lægges en fast afgift på den varme, selskaberne sælger, frem for værdien af varmen.

- Kunderne kommer desværre til at opleve, at det bliver dyrere at komme af med overskudsvarmen. Den regning er der desværre kun fjernvarmekunderne til at betale.

- Det er forhåbentlig en svipser fra regeringen, som de nu i de kommende forhandlinger får rig lejlighed til at trække tilbage, så virksomhederne ikke længere skal fyre for fuglene, siger han i en skriftligt kommentar.

/ritzau/