Villy SøvndalFormandSocialistisk Folkeparti

»Med den amerikanske præsidents krav om flere styrker til Irak – stik imod Baker-Hamilton-rapportens anbefalinger – står Fogh nu splittet mellem på den ene side loyaliteten over for George W. Bushs stadig mere isolerede og umulige politik. Og på den anden side den kun én måned gamle tilslutning til Baker-Hamilton-rapportens konklusioner.« DNY