Vi tager hensyn til alle parter

Tak for rosen, det varmer altid. Og tak for forståelsen for de risici, Københavns Politis medarbejdere kan komme til at stå over for, såfremt brugerne af Huset på Jagtvej ikke accepterer en fredelig efterlevelse af retssystemets afgørelse af ejerskabet til bygningen.

Når Københavns Politi har givet udtryk for hensynet til sikkerheden, skal dette fortrinsvis forstås i forhold til beskyttelse af repræsentanten for fogedretten, samt det forhold, at der vil være en større sikkerhedsrisiko forbundet med at foretage en udsættelse på et kendt tidspunkt. Vi har også et stort hensyn at tage til de mennesker, institutioner, forretninger med videre, som bor eller er placeret i området omkring Jagtvej 69.

Samme hensyn har vi naturligvis over for vores medarbejdere, og derfor vil vores forsøg på gennem en dialog med Ungdomshusets brugere om at undlade at ty til voldelige midler som brosten, molotovcoctails med videre blive fortsat.

Ingen - antageligvis heller ikke Ungdomshusets brugere - ønsker vel, at få en politimands liv eller manglende førlighed på samvittigheden.

Vi skal imidlertid nok leve op til vores ansvar og gennemføre den udsættelsesforretning, fogedretten har bestemt, på et tidspunkt hvor vi finder at den - med størst muligt hensyn til alle parter - kan gennemføres sikkert og forsvarligt.