Vi er på rette vej

Her ved årsskiftet er der grundlag for at kigge tilbage på 2006. Dette ikke mindst for mig, der nu har haft det første år som borgmester i Odense – et år, hvor Odense på rigtig mange områder nu er ved at komme på rette vej.Der er et godt klima mellem byrådets medlemmer, og jeg har fra begyndelsen ønsket at stille mig i spidsen for det brede samarbejde. Langt de fleste beslutninger i byrådet er således truffet i enighed, og for første gang stemmer alle partier for det kommende års budget. Det, synes jeg, er et godt signal, hvilket er med til at bidrage til byens positive udvikling.I budgetforliget for 2007 er der i budgetperioden afsat ekstra 635 millioner kroner til blandt andet skolerne, børnepasningsområdet, til flere hænder i ældreplejen, kulturen og til de øvrige områder. Det betyder, at vi nu er ved at rette op på områder, der i en periode har måttet leve med effekterne af tidligere års besparelser. Jeg er derfor glad for, at vores personale dermed får bedre rammer til at udøve den kommunale service.

Skatten sttes ned

I budget 2007 er der ligeledes indarbejdet de nye opgaver fra amtet. Det har vi forberedt os godt på, og vi ser frem til de nye udfordringer. Byrådet har nemlig lagt vægt på at videreføre den økonomi og de kompetencer, som de nye institutioner og personalet kommer med. Der vil naturligvis blive taget godt imod de mange nye gode medarbejdere, som vil komme til forvaltninger med et dygtigt og fagligt forankret personale. Den kommunale udligningsreform giver Odense et løft på over 200 millioner kroner om året, hvoraf hovedparten af disse midler skal bruges på skattelettelser. Det betyder, at skatten i Odense sættes ned med 1,21 procent, og at Odense dermed bliver den billigste skattekommune på Fyn. Dertil kommer, at taksterne på børnepasning sættes ned, hvilket samlet vil give de fleste børnefamilier mange flere penge mellem hænderne.Et af mine store ønsker for byen har været at få flere i arbejde. Det at tjene sine penge selv giver livskvalitet for den enkelte og dennes familie, men det betyder også, at byen bliver rigere, således at der kan gives en bedre service. Det er i den sammenhæng vigtigt, at vores unge får et job, hvilket ikke mindst gælder for dem, der afslutter en uddannelse.Heldigvis har mange i Odense fået et job i 2006. Vi har i byen den laveste ledighed i 10 år på kun fire procent, og antallet på passiv kontanthjælp falder. Det går godt i mange brancher, og detailhandlen i Odense trives. Der er nu en tro på Odense, hvilket betyder, at der investeres fra privat side som aldrig før, ligesom der er solgt dobbelt så meget erhvervsjord i 2006 i forhold til 2005.

Nye byggerier

Det er i det lys, Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik skal ses. Vi skal udnytte byens muligheder optimalt, idet vi i mange år har haltet efter de bedste regioner i landet. Derfor tog byrådet initiativ til en ny offensiv politik, der bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med erhvervslivet, kulturlivet og uddannelsesinstitutionerne. Det har været et godt forløb, og det er derfor med stor forventning, jeg kigger ind i det nye år, hvor parterne i fællesskab skal føre politikken ud i livet.Der er i Odense mange nye byggerier i gang. De mange byggekraner er et godt tegn på, at byen er kommet ind i en positiv byudvikling. Der er kommet gang i udbygning af havnen, hvor der skabes byggeri i den internationale topklasse. Der er store projekter på vej flere steder i byen, ligesom der sælges private byggegrunde lige så hurtigt, som de gøres klar til salg

Positiv holdning

Jeg mødes med mange af byens borgere, og jeg fornemmer en klar positiv holdning i byen. Der er en fornyet selvtillid og en tro på fremtiden. Det glæder mig naturligvis meget på byens vegne, og nu gælder det om at holde fast, så der ikke længere går Odense i det . Jeg vil således fortsat kæmpe for byens fremgang og jeg håber, at de borgere, der hellere vil fokusere på de små negative ting, i 2007 vil se mere optimistisk på Odenses udvikling.Lad mig takke alle for året der gik – og slutte med at ønske rigtig godt nytår til alle byens borgere!