»Vi er et nødvendigt stykke værktøj«
Socialt udsatte ? Han har selv levet på gaden. Er med i det landsdækkende Rådet for Socialt Udsatte. Men hvad mener odenseanske Steen Viggo Jensen egentlig om, at politikerne i Odense nu har besluttet at lave et tilsvarende, lokalt råd som de første i lan

Det sker ikke tit, at han sender ord af den rosende slags i retning af politikerne. Det erkender han.»Men gode initiativer skal altid roses. Særligt på det her område,« forklarer Steen Viggo Jensen, der derfor gerne deler ud af sin begejstring for, at byrådspolitikerne i Odense Kommune som de første i landet har besluttet at oprette et lokalt råd for socialt udsatte med medlemmer fra miljøet.Han har selv boet under den åbne, odenseanske himmel i to år. Bor nu i lejlighed i Odense, men hjælper gerne trængende med både mad, fisketure og kontakt til sagsbehandlerne. Og så er han medlem af det landsdækkende Rådet for Socialt Udsatte, som regeringen nedsatte i 2002.Men et lokalt råd er en »rigtig, rigtig smart ting«:»Det svarer til, at en håndværker får et nyt stykke værktøj i værktøjskassen. Og vi er et nødvendigt stykke værktøj, for politikerne har jo ikke den samme viden som os, der har fingeren på pulsen. Det har de hverken tid eller andre ressourcer til at få,« mener Steen Viggo Jensen.

Rd br vre et krav

Som medlem af det landsdækkende råd var han sidste år med til at foreslå regeringen, at der ikke bare skal være en mulighed, men et decideret krav om at oprette et lokalt råd i hver af landets kommuner.Præcis som det er tilfældet med både Ældreråd og siden april i år også Handicapråd. Men forgæves.»Det er en skævvridning,« synes Steen Viggo Jensen. »Jeg kan ikke se andet, end at de kommuner, der ikke opretter et Råd for Socialt Udsatte, sparker sig selv i røven. Rådet sparer jo politikerne for en masse energi.«Specielt i den tid, der kommer, hvor de kommunale politikere får travlt med at sætte sig ind i nogle af de opgaver, de overtager fra amterne efter deres død. Blandt andet driften af langt de fleste forsorgshjem i landet. »Der kan man godt være lidt bekymret for, om politikerne er godt nok klædt på, og et lokalt råd vil jo kunne hjælpe med mere end bare den basale viden. Det er os, der kender problemerne, og derfor også os, der kan komme med anbefalingerne,« mener Steen Viggo Jensen.Men hvad er problemerne?

Sundheden har det skidt

Der mangler såkaldt skæve boliger til skæve eksistenser, påpeger han. Det vil sige steder, hvor der er rum til at være anderledes og hænder til at hjælpe. For eksempel i form af sociale viceværter.Der er kommet flere tiggere på gaderne. Både romaer, polakkere og danskere.Og så er der sundhedstilstanden blandt byens udsatte.»Den er slem, for man kan jo ikke leve af bajere alene,« siger Steen Viggo Jensen, der også mener, at der med fordel kan ses på den gruppe, der af og til har adresse bag fængslernes tykke mure.»Når de kommer ud, er der mange, der hverken har bolig eller penge. Og så ryger de hurtigt tilbage i kriminaliteten for at få det til at svinge.«

Erfaringer at trkke p

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal finde løsningsforslag og sidde på stolene omkring rådets bord. Men Steen Viggo Jensen regner ikke selv med at tage plads.»Hvis man går ind i et stykke arbejde, skal det være 100 procent. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har tid og ressourcer til det. Men jeg vil mægtig gerne være med på sidelinien og give mine erfaringer videre, ligesom jeg kan være en buffer mellem det lokale og det landsdækkende råd,« foreslår han.»Hvis rådet her i Odense får øje på nogle vanvittige ting, så kan jeg måske tage det med videre. Vejen til socialministeren behøver ikke være så lang.« Så nu håber han bare, at de odenseanske politikere er klar til at tage deres nye værktøj i brug. »Man kan jo godt frygte, at det bare er et spil for galleriet, og at politikerne opretter rådet for at være med på noderne,« siger Steen Viggo Jensen. Og tilføjer:»Men politikerne bliver vel valgt, fordi de er lidt fornuftige.«