Udenlandske lastbiler på danske veje
Hermed en forklaring om, hvad cabotagekørsel er, nu da EL vil have indført et særligt transportpoliti.

* Ifølge EU-reglerne er det tilladt for udenlandske lastbiler at køre såkaldt cabotagekørsel internt i andre medlemslande i forbindelse med internationale transporter.

* Den internationale transport skal i den forbindelse have en sådan karakter, at den ikke primært har til formål at give mulighed for at anvende cabotagereglerne.

* Når en lastbil har afsluttet en international tur, har den lov til i alt at køre tre cabotageture inden for syv dage.

(Kilde: Trafikstyrelsen)