Uden menneskelighed

Danmark har verdens måske strammeste flygtningelovgivning. I 2006 fik 1.095 mennesker asyl i Danmark. I 2001 - under Nyrup-regeringen - var tallet seks gange højere. Aldrig har Danmark været rigere, aldrig har vi modtaget færre flygtninge.

Sandt er det, at de flygtninge, der når frem til Danmark, ikke er de flygtninge, der har det sværest. Det er de flygtninge, der havde penge og kræfter til at nå frem til Danmark. De allerdårligste af verdens flygtninge bor i lejre rundt omkring i verden, ikke mindst i Afrika, under dårlige vilkår.

Ligesom andre lande har Danmark en menneskelig forpligtigelse til at modtage nogle af disse mennesker. Men, som afdækket i Nyhedsavisen i fredags, tager vi 500 flygtninge. Og værst af alt - danske embedsmænd er instrueret i at foretage en hård og umenneskelig udvælgelse, så handikappede, syge, enlige eller folk, der læser dårligt, sorteres fra, mens kun de dygtigste og raske må komme til Danmark. Resten kan rådne videre i deres lejr.

Umenneskeligheden i en sådan ordning overgår alt. Vi forlanger, at flygtninge skal være rigtige flygtninge, altså så ødelagte, traumatiserede og fattige som muligt, hvorpå vi bevidst frasorterer netop de flygtninge, der har mest brug for vores hjælp. Det eneste anstændige, vi kan og bør gøre, er at sortere på den lodret modsatte måde: at tage de 500 svageste, dårligste og sygeste flygtninge. Og gerne flere.