Troels Lund vil kvæle AMU-debat i sommerheden

Uddannelse
Troels Lund Poulsen (V) vil bruge sommerferien på at læse Undervisningsministeriets AMU-kulegravning i fred for forstyrrende indblanding. (Foto: Foto: Colourbox)

Undervisningsministeren gider ikke diskutere AMU-besparelser i sommerferien. Så han venter med at offentliggøre rapport til kort før finanslovsforhandlingerne.

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) er efter sigende en grundig mand. For eksempel tyder alt på, at han har tænkt sig at bruge sommerferien på at nærstudere resultaterne af en længe ventet kulegravning af AMU-branchen.

Det betyder, at ministeren får lejlighed til at tænke grundigt over, hvor vidt AMU-området skal lægge ryg til yderligere besparelser, før finansloven præsenteres i slutningen af august. Men ministerens læselyst betyder også, at fagforeninger, arbejdsgivere og AMU-skoler stort set ikke får en chance for at komme med indvendinger, før finansloven klapper.

”Det er ikke fair play, hvis undersøgelsen ligger klar nu, men først publiceres efter sommerferien,” siger Lars Kunov, der er direktør for lederne i organisationen Danske Erhvervsskoler.

Springbræt for besparelser

I sidste uge løftede undervisningsministeren sløret for kulegravningens første resultater.

23 ud af 34 tilsynssager er nu afsluttet. 18 af de 23 undersøgte AMU-skoler skal tilsammen betale 35 millioner kroner tilbage, lød dommen fra ministeren.

Men undervisningsministeriets kulegravning handler om meget andet end tilbagebetalingskrav.

Troels Lund Poulsen har i samme ombæring udbedt sig en analyse af hele AMU-systemet. Den del af kulegravningen kan ifølge mange iagttagere blive springbræt for besparelser i den i forvejen hårdt spareramte efteruddannelsessektor.

Undervisningsministeren har afvist alle oplæg til at diskutere eventuelle besparelser og reformer, før kulegravningen ligger færdig.

Men ifølge Avisen.dk’s oplysninger er den samlede kulegravning lige på trapperne.

”Når jeg ser redegørelsen, kommer jeg jo til at gøre mig nogle overvejelser om, hvad det så skal betyde. Så det vil jeg selvfølgelig fremlægge, når jeg har gjort mig de overvejelser, og det bliver efter sommerferien,” bekræfter Troels Lund Poulsen over for Avisen.dk.  

Strategi at undgå debat

Danske Erhvervsskoler ærgrer sig over, at der ikke bliver givet frit spil til at diskutere undersøgelsens resultater.

”Det er ærgerligt, at vi først får rapporten at se efter sommerferien, for der er virkelig brug for dialog,” siger Lars Kunov.

3F så også helst, at alle interesserede blev tilladt at tygge undersøgelsen igennem så hurtigt som muligt.

”Det er kedeligt, hvis ministeren holder undersøgelsen for sig selv over sommeren. Men vi kan jo ikke afvise, at der ligger en strategi bag at holde den tilbage for at undgå debat,” siger Pia Maul Andersen, der forhandlingssekretær for Industrigruppen under 3F.

Rød valgsejr kan bremse besparelser

Hos arbejdsgiverne vækker undervisningsministerens nøl mindre forargelse.

”Det er da rigtig fornuftigt, at ministeren tager sig god tid til at tænke, men jeg håber, at han også inviterer DA, LO og andre interesseparter til at diskutere konklusionerne, før han træffer nogle endelige beslutninger,” siger DA-direktør Henrik Bach Mortensen.

Flere bekymrede iagttagere hæfter sig ved, at et regeringsskifte til efterårsvalget kan bremse eventuelle spareplaner. Et forslag om yderligere besparelser på AMU-området kan standses ved tredjebehandlingen af finansloven til december.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand