Trodsige landmænd blæser på ny miljølov
Randzoneloven er absurd og skader naturen, mener Bæredygtigt Landbrug, som ikke vil følge miljøreglerne.

Ledelsen i foreningen Bæredygtigt Landbrug står nu frem og erklærer, at den helt bevidst bryder en ny miljølov.

Foreningens formand og et bestyrelsesmedlem nægter at følge den nye lov om randzoner på deres gårde i Jylland, fortæller de til Radio24syv.

Bæredygtigt Landbrug har 4000 fuldtidslandmænd som medlemmer. Det er ifølge deres egne tal en tredjedel af alle fuldtidsbeskæftigede bønder i Danmark.

- Jeg pløjer, som jeg plejer. Og det er to meter fra åer og vandløb, og jeg er helt klar over, at det er i strid med loven, siger formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, til Radio24syv.

Han har en gård ved Løkken i Nordjylland på 550 hektar. Formandens kollega i bestyrelsen Alfred Tværsig Olesen har heller ikke tænkt sig at følge de nye miljøregler.

I lørdags trådte loven om randzoner i kraft. Den kræver, at landmænd ikke må dyrke jorden på en ti meter bræmme fra søer og vandløb. Det skal sikre, at åer, søer og fjorde ikke bliver forurenet med kvælstof og fosfor.

Dermed bliver 50.000 hektar landbrugsjord taget ud af drift - et areal på størrelse med Falster.

Cirka fem procent af alle danske landmænd kan i 2013 forvente at få et kontrolbesøg af myndighederne, oplyser NaturErhvervstyrelsen til radiostationen.

De landmænd, der bliver taget i at overtræde den nye miljølov, risikerer en bødestraf. Bødestørrelsen er endnu ikke fastsat af domstolene, da loven er helt ny.

Bæredygtigt Landbrug mener, at loven om randzoner er absurd og ligefrem skader naturen. I foråret stævnede foreningen den danske stat i protest mod vandplanerne.

- Dyrket jord er det, der har mindst tab af næringsstoffer. Det er det glade vanvid med udyrket jord tæt på vandløb, siger bestyrelsesmedlem Alfred Tværsig Olesen.

Men den udlægning er professor i biomasse ved Københavns Universitet Claus Felby ikke enig i:

- Randzoneloven er nødvendig og god for miljøet, siger han.

Professoren mener dog, at landmændene burde have lov til at dyrke mere intensivt midt inde på markerne.

Men ude ved vandløbene er det godt med randzoner, fastholder han.

/ritzau/