Trafikminister truer gratisaviser
Forbrugerrådet har fået nok. Gratisaviserne skal straffes, hvis de ikke kan respektere et nej tak. Transportminister Flemming Hansen er parat til lovindgreb.

»Nej tak til gratisaviser« står der på op mod 100.000 postkasser rundt om i landet. Alligevel har de husstandsomdelte gratisaviser problemer med at respektere det grønne skilt. Forbrugerrådet har modtaget 390 klager på 40 dage, og har nu mistet tålmodigheden med primært dato, 24 timer og Nyhedsavisen.

Størsteparten af klagerne brokker sig over levering af dato og 24 timer, mens Nyhedsavisen tegner sig for 18 klager.

»Mange forbrugere påpeger, at selv efter gentagne afmeldinger til aviserne er det ikke lykkedes at undgå modtagelse. For de forbrugere, der ikke ønsker aviserne, er det til stor gene, at aviserne dagligt påfører husstanden store mængder papiraffald, som udgiverne overlader til forbrugerne selv at bortskaffe. Den eneste holdbare løsning er at indføre lovgivning på området, og vi vil derfor opfordre regeringen til at fremsætte et lovforslag,« skriver Forbrugerrådets formand, Camilla Hersom, i et brev til regeringen.

Trafikminister Flemming Hansen (K) er enig i kritikken. Han presser nu udgiverne med en lov, hvis de ikke får styr på sagerne inden 1. april.

»Det er afgørende, at der kommer styr på ordningerne med framelding hos gratisaviserne i løbet af foråret. Hvis det ikke sker, må vi skride til lovgivning,« siger Flemming Hansen til DNY.

»Det handler om borgernes ret til at sige nej til gratisaviser og respekten for dette nej. Jeg vil give gratisaviserne en chance for at vise, at de med deres initiativer kan håndtere borgernes ønsker på en ordenlig og tilfredsstillende måde.«

På Nyhedsavisen bliver problemet taget alvorligt.

»Vi registrerer alle reklamationer og følger op på dem. Men jeg vil ikke afvise, at der er smuttere imellem. Men vi gør, hvad vi kan og fortæller vores bude, at de skal respektere det grønne nej tak-skilt,« siger Per Friis, direktør for Morgendistribution Danmark, der uddeler Nyhedsavisen.