Træningen af ældre halter
Forfald ? Selv om de ældre vakler på benene, får de ikke automatisk træning til at gå bedre. En rapport fra embedslægerne viser, at træningen af ældre på plejehjem og lokalcentre i Århus er tilfældig og mangelfuld

De sidste leveår kan føles lange, hvis man kun er i stand til at ligge i sengen på plejehjemmet. Det giver et bedre liv at kunne bevæge sig som gammel, men alligevel har syv ud af otte lokalcentre eller plejehjem i Århus Kommune ingen plan for, hvilken træning beboerne skal have for at kunne blive ved med at gå. Halvdelen af plejehjemmene vurderer heller ikke, om den enkelte ældre har brug for træning for at modvirke kroppens forfald. Det viser en række tilsyn som Embedslægerne har foretaget på lokalcentrene og plejehjemmene i Århus Kommune.