Træ hitter som vedvarende energi
Træ er blevet den vigtigste kilde til vedvarende energi i Danmark. Men folk skal passe på, at deres brændeovn ikke er et forklædt miljøsvin.

Træ hitter. I Danmark er brænde, skovflis, træaffald og træpiller nu blevet den vigtigste kilde til vedvarende energi. Træ tegner sig for 31 procent af den samlede mængde, hvilket er 60 procent mere, end man hidtil har troet, viser tal fra Energistyrelsen.
»Jo mere træ, desto bedre. Træ er en fordel for miljøet, fordi vi reducerer de miljøskadende udledninger ved at bruge træ frem for kul eller olie,« siger fuldmægtig i Energistyrelsen, Finn Bertelsen.
Træ er imidlertid ikke godt, hvis det bliver brugt til at fyre et ældgammelt miljøsvin af en brændeovn op med, eller bliver puttet i et forurenedende fyr af ældre dato.
Og danskerne er ret glade for brændeovnene. I Danmark findes der omkring 525.000 af slagsen, som står for 13% af varmen i de danske stuer. Men det er langt fra ligegyldigt, hvilket træ, der ryger i brændeovnen, advarer Finn Bertelsen:
»Det er ikke godt med trykimprægneret eller malet træ,« siger han.
En miljørigtig brændeovn er Svane-mærket, har en god lufttilførsel og kan blive rigtig hed. Det betyder ifølge Finn Bertelsen, de giftige dampe fra træet blusser op i brændeovnen i stedet for at sive ud gennem skorstenen.
Hitliste over vedvarende energi målt i tetrajoule:
Træ 36.400 TJ
Bionedbrydeligt affald 28.700 TJ
Vindkraft 23.800 TJ
(...)
Solenergi 400 TJ