Timeløn på under 15 kr.: Vikarbureau udbetalte rejsegodtgørelse ulovligt
Arkivfoto. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix
Firma dømt til at betale stort beløb for at give penge skattefrit. Det kan blive dyrt for arbejdsgivere at lave ulovlige skatteomlægninger, siger skatterådgiver.

Danske arbejdsgivere kan ikke bare henvise til lave lønninger i Østeuropa og så udbetale det tilsvarende i Danmark. Det fastslår Landsskatteretten i en ny afgørelse.

Den betyder, at et dansk vikarbureau nu hænger på en regning på op mod en halv million kr. Det er skat af penge, som virksomheden ulovligt har udbetalt skattefrit til udenlandske ansatte. Det skriver Fagbladet 3F.

Vikarerne modtog en løn på under 15 kr. i timen. Men oveni fik de udbetalt op til det dobbelte i skattefri rejsegodtgørelse.

Men dermed er der sket en ulovlig lønomlægning fra beskattet løn til skattefrie godtgørelser. Det fastslår Landsskatteretten i en afgørelse, som netop er offentliggjort.

- Skat er begyndt at blive mere opmærksomme på lønomlægninger, og de kan blive dyre for arbejdsgiverne, siger skatterådgiver Naseem Ali fra revisionsfirmaet Beierholm.

Vikarbureauet udlejede arbejdskraft til ufaglært arbejde i landbruget, blandt andet malkning og svinepasning. Vikarerne kom fra et andet EU-land.

Den kontraktmæssige løn var på 2 euro i timen, svarende til under 15 kr. Indehaveren af bureauet har i skattesagen henvist til, at det svarer til, hvad de kunne få i deres hjemland.

Men det fik ikke dommerne til at ændre mening om, at rejsegodtgørelsen skal beskattes.

”Det forhold, at den fastsatte timeløn svarer til mindstelønnen i medarbejdernes hjemlande, kan ikke føre til et andet resultat”, står der i dommen.

Afgørelsen slår også fast, at hvis der skal kunne udbetales skattefrie godtgørelser, så skal lønnen udgøre mere end ”et ubetydeligt beløb”.

Landsskatteretten mener, at de 2 euro er en løn af ”symbolsk karakter”. Når firmaet samtidig vælger at udbetale skattefri godtgørelse, er der sket ulovlig lønomlægning, konkluderer dommerne.

Det er som udgangspunkt vikarerne, der skal betale skat af godtgørelserne. Men de er for længst rejst hjem og kan måske være svære at få fat på.

Men Skat får sine penge. Vikarbureauet skal i stedet betale.

- Reglerne er sådan, at når en arbejdsgiver forsømmer sine pligter omkring for eksempel skattefrie godtgørelser, så er det virksomheden, der skal betale. Det fremgår klart af kildeskatteloven, forklarer Naseem Ali.

  

Fagbladet 3F