Tilbuddene findes allerede
Kvalitetsreform ? Sundhedspersonale undrer sig over, at flere af regeringens forslag om forbedring af offentlige sundhedstilbud allerede eksisterer i dag

Sundhedsplejersker har i årevis varetaget skolelægernes job, fordi kommunerne ikke har kunnet skaffe læger nok.
Og det er et år siden, at de praktiserende læger indgik en aftale med Danske Regioner om, at alle læger fra 2009 skal tilbyde patienter fornyelse af recepter og tidsbestilling over nettet.
Derfor kommer det meget bag på både læger og sundhedsplejersker, at regeringen torsdag foreslog netop disse ordninger som en del af den kommende kvalitetsreform, der skal forbedre den offentlige service.
»Jeg er da glad for, at regeringen er enig i de aftaler, vi allerede har gennemført sammen med Danske Regioner. Men helt ærligt, så er jeg målløs og bekymret over, at regeringen ikke har nogle nye forslag, som de vel at mærke selv har fundet på,« siger formanden for De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Michael Dupont.

Elektronisk service

Tilbudet om elektronisk service indgår i lægernes overenskomst fra 1. januar 2009, og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har I følge Michael Dupont selv skrevet under på aftalen.
Ligeledes kommer det bag på Michael Dupont og Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, at regeringen vil foreslå, at sundheds- plejersker kan overtage skolelægers job, fordi det længe ikke har været muligt at skaffe læger nok.
»Sådan har det jo været i lang tid i mange kommuner,« siger medlem af bestyrelsen i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker Anette Sørensen. Socialminister Eva Kjer Hansen (V) lancerede ellers som et led i debatten om regeringens bebudede kvalitetsreform forslaget som helt nyt på et pressemøde i Socialministeriet torsdag.

Sundhedstjek

I regeringens skriftlige oplæg Sammenhængende service – med respekt for borgerne står der desuden, at: »I dag er det ikke muligt at lade sundhedsplejersker udføre de lovpligtige undersøgelser af skolebørnene.«
Det forstår Anette Sørensen ikke.
I Aalborg, hvor hun selv arbejder som sundhedsplejerske, har kommunen for længst åbnet for, at sundhedsplejersker kan varetage indskolingsforløbet og dermed også de lovpligtige sundhed-stjek af skoleelever.
Dog har sundhedsplejersker altid en læge tilknyttet som kontaktperson, som de kan henvende sig til, hvis der er børn med særlige behov, som de ikke har den lægefaglige viden til at tage sig af.