Test dig selv: Kan du bestå indfødsretsprøven?
Foto: Bax Lindhardt/Scanpix
32 ud af 40 spørgsmål skal være rigtige for at bestå indfødsretsprøven. Test her, om du kan klare den. 3463 personer var onsdag tilmeldt indfødsretsprøven, der udgøres af 40 spørgsmål.
Spørgsmålene skal dokumentere deltagernes kendskab til dansk kultur, historie og samfundsforhold.

Der er afsat 45 minutter til prøven, og mindst 32 spørgsmål skal besvares korrekt for at bestå.

Her kan du teste, om du selv kan klare indfødsretsprøven.

1. Må en dommer bære symboler, der viser hans eller hendes religiøse eller politiske overbevisning?

A: Ja.

B: Nej.

2. I 1870'erne opstod der en arbejderbevægelse i Danmark. Hvilket parti organiserede arbejderne i denne bevægelse sig i?

A: Radikale Venstre.

B: Socialistisk Folkeparti.

C: Socialdemokratiet.

3. I 1970'erne kom der mange gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de fleste af dem fra?

A: Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan.

B: Indien, Vietnam og Thailand.

C: Iran, Irak og Palæstina.

4. Hvilken forfatter har blandt andet skrevet Lykke-Per?

A: Søren Kierkegaard.

B: Herman Bang.

C: Henrik Pontoppidan.

5. I 1800-tallet blev der grundlagt en bevægelse, hvor bønder slog sig sammen om blandt andet at oprette mejerier og brugsforeninger. Hvilken bevægelse?

A: Andelsbevægelsen.

B: Græsrodsbevægelsen.

C: Højskolebevægelsen.

6. Hvornår ophørte unionen mellem Danmark og Norge?

A: 1723.

B: 1814.

C: 1905.

7. Hvilken dansk forfatter har skrevet Den Afrikanske Farm, der udkom i 1937?

A: Karen Blixen.

B: Inger Christensen.

C: Tove Ditlevsen.

8. Hvilken dansk fysiker modtog i 1922 Nobelprisen i fysik?

A: H.C. Ørsted.

B: Ole Rømer.

C: Niels Bohr.

9. Hvem vedtager lovforslag?

A: Regeringen.

B: Folketinget.

C: Dronningen.

10. I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

A: 7 år.

B: 10 år.

C: 12 år.

11. I 2002 besluttede Folketinget, at danske soldater skulle deltage i en international indsats. Hvorhenne?

A: Det tidligere Jugoslavien.

B: Libyen.

C: Afghanistan.

12. Hvilken dansk komponist er kendt i hele verden for blandt andet sine operaer?

A: Carl Nielsen.

B: B.S. Ingemann.

C: Bent Fabricius-Bjerre.

13. Hvilken international organisation har et folkevalgt parlament, hvor Danmark har 13 medlemmer?

A: EU.

B: FN.

C: Nato.

14. Hvem har den dømmende magt?

A: Folketinget.

B: Regeringen.

C: Domstolene.

15. Hvornår besluttede Folketinget, at man ikke ville have atomkraft i Danmark?

A: I 1960’erne.

B: I 1980’erne.

C: I 2000’erne.

16. Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder digtet?

A: Danmark, mit fædreland.

B: Vi elsker vort land.

C: Der er et yndigt land.

17. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A: 12 år.

B: 15 år.

C: 18 år.

18. Hvilken avis udkom første gang den 3. januar 1749?

A: Jyllands-Posten.

B: Berlingske Tidende.

C: Information.

19. Hvornår skal en borger, der bliver anholdt, senest stilles for en dommer?

A: Inden 24 timer.

B: Inden 48 timer.

C: Inden 72 timer.

20. Ombudsmanden er en kontrolinstans i forhold til offentlige myndigheders afgørelser. Hvem vælger ombudsmanden?

A: Folketinget.

B: Regeringen.

C: Befolkningen.

21. Hvornår blev grundloven senest ændret?

A: 1953.

B: 1973.

C: 1993.

22. Hvilken rettighed fik kvinder i Danmark i 1973?

A: Retten til ligeløn.

B: Retten til fri abort.

C: Retten til skilsmisse.

23. Hvad er den næststørste trosretning i Danmark?

A: Islam.

B: Katolicisme.

C: Jødedom.

24. Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede?

A: Modernismen.

B: Oplysningstiden.

C: Guldalderen.

25. Hvilket af følgende områder har Septemberforliget fra 1899 i særlig høj grad haft betydning for?

A: Det danske skattesystem.

B: Det danske arbejdsmarked.

C: Det danske uddannelsessystem.

26. Hvad hedder den tidligere statsminister, der blev generalsekretær for Nato i 2009?

A: Helle Thorning-Schmidt.

B: Poul Nyrup Rasmussen.

C: Anders Fogh Rasmussen.

27. Skal en minister være medlem af Folketinget?

A: Nej.

B: Ja.

28. I hvilken historisk periode regerede Christian 4.?

A: I Middelalderen.

B: I Renæssancen.

C: I Oplysningstiden.

29. Hvad er Vilhelm Hammershøi, der levede fra 1864-1916, kendt for?

A: Han var fysiker.

B: Han var politiker.

C: Han var kunstmaler.

30. Hvornår kom Martin Luthers protestantiske idéer til Danmark?

A: I 1300-tallet.

B: I 1500-tallet.

C: I 1700-tallet.

31. I hvilket erhverv arbejdede hovedparten af befolkningen i slutningen af 1800-tallet?

A: Landbrug.

B: Skovbrug.

C: Fiskeri.

32. Hvem er LO repræsentant for, når der skal forhandles kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked?

A: Arbejdsgiverne.

B: Lønmodtagerne.

33. Hvad var forfatteren og dramatikeren Ludvig Holberg en vigtig repræsentant for i Danmark?

A: Protestantisme.

B: Oplysningsfilosofi.

C: Nationalisme.

34. Hvad var gennem 1970'erne et af de vigtigste politiske temaer i dansk politik?

A: Ligestilling mellem kvinder og mænd.

B: Flygtninge- og indvandrerstop i Danmark.

C: Folkepension til alle borgere, uanset indkomst.

35. Danmark har et retsforbehold i forhold til samarbejdet i EU. I 2015 stemte man om at ophæve dette. Hvad stemte flertallet af dem, der stemte?

A: Ja.

B: Nej.

36. Hvad hedder formanden for Socialdemokratiet?

A: Pia Olsen Dyhr.

B: Pernille Skipper.

C: Mette Frederiksen.

37. Hvilket parti indgår i regeringen sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti?

A: Dansk Folkeparti.

B: Liberal Alliance.

C: Radikale Venstre.

38. Hvilken by er i 2017 Europæisk Kulturhovedstad?

A: Aarhus.

B: København.

C: Odense.

39. Hvilket 100 års jubilæum blev markeret i marts 2017?

A: Genforeningen af Sønderjylland med Danmark.

B: Kvinders stemme- og valgret ved folketingsvalg.

C: Overdragelsen af De Vestindiske Øer til USA.

40. I foråret 2017 blev der søndag aften klokken 20 sendt en programserie på DR1. Hvad var temaet for denne programserie?

A: Det amerikanske valg.

B: Anden Verdenskrig.

C: Danmarks historie.

SVAR:

1B, 2C, 3A, 4C, 5A, 6B, 7A, 8C, 9B, 10A, 11C, 12A, 13A, 14C, 15B, 16C, 17B, 18B, 19A, 20A, 21A, 22B, 23A, 24C, 25B, 26C, 27A, 28B, 29C, 30B, 31A, 32B, 33B, 34A, 35B, 36C, 37B, 38A, 39C, 40C.

Kilder: Indfødsretsprøven juni 2017, Integrations- og Udlændingeministeriet.

/ritzau/

Fakta om prøven

For at få det rødbedefarvede, danske pas og blive statsborger i Danmark skal udlændinge blandt andet bestå en indfødsretsprøve, som blev afholdt onsdag.

Her kan du læse mere om prøven:

* Indfødsretsprøven er skriftlig og udgøres af 40 spørgsmål med to eller tre svarmuligheder. 32 skal være rigtige for at bestå.

* 35 af spørgsmålene er pensumspørgsmål, som deltagerne kan terpe i det baggrundsmateriale, der er tilgængeligt på forhånd.

* De sidste fem spørgsmål er om ting, som er sket i Danmark inden for de seneste seks måneder. De kan for eksempel være om politik eller kulturelle begivenheder.

* Deltagerne har 45 minutter til at besvare de 40 spørgsmål.

* Indfødsretsprøven skal dokumentere ansøgernes kendskab til dansk kultur, historie og samfundsforhold.

* Prøven er et af kravene til at få tildelt dansk statsborgerskab.

* 3463 personer var onsdag tilmeldt indfødsretsprøven, der fandt sted på 51 sprogcentre fordelt over hele landet fra klokken 13 til 13.45.

Kilder: Folketinget, Udlændinge- og Integrationsministeriet og indfodsretsprove.net.

Lavet af Ritzau