Tårnhøjt sygefravær hos fængselsbetjente
Sidste år var landets fængselsbetjente i gennemsnit syge i knap 20 dage i forhold de statsansatte, der var væk fra arbejdet i knap ni dage, viser Dansk Fængselsforbunds tal fra Personalestyrelsen. Foto: Colourbox
Fængselsbetjente har i gennemsnit over 20 sygedage om året. Arbejdsmiljøet bliver ikke taget alvorligt nok, siger forbundsformand.

Jobbet som fængselsbetjent slider så hårdt på krop og sind, at faggruppen har over dobbelt så mange sygedage som andre ansatte i staten.

Sidste år var landets fængselsbetjente i gennemsnit syge i knap 20 dage, mens statsansatte generelt var væk fra arbejdet i knap ni dage, viser Dansk Fængselsforbunds tal fra Personalestyrelsen.

Og det er alt for meget, siger fængselsforbundets formand, Kim Østerbye.

"Det er alt for højt. Overordnet set skyldes det, at vi er blevet færre og færre betjente til flere og flere fanger. Og så skyldes det, at vi er på en arbejdsplads, hvor de menneskelige relationer er meget pressede," forklarer han.

Både det kortvarige og langvarige sygefravær er steget med knap en enkelt dag i forhold til sidste år. Antallet af ansatte, der havde været udsat for vold og trusler, steg sidste år til 482 - det højeste niveau i seks år.

"Noget af langtidsfraværet skyldes helt klart, at de ansatte har været ude for noget voldsomt og kaster håndklædet i ringen. Vi kan selvfølgelig ikke helt undgå det på vores arbejdsplads, men problemerne bliver større af, at det ikke er alle steder, at det bliver taget alvorligt nok, når medarbejderne har været udsat for trusler eller vold," siger Kim Østerbye.

Arbejdstilsynet har pålagt Kriminalforsorgen at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som nu er ved at gennemgå arbejdsmiljøet.

Hos Kriminalforsorgen erkender leder af sygefraværsenheden Ask Petersen, at jobbet som fængselsbetjent er hårdt. Men ikke, at arbejdsgiveren lader de ansatte sejle deres egen sø.

"Vi er udmærket klar over, at betingelserne for et godt og smertefrit arbejdsmiljø ikke er til stede i Kriminalforsorgen. Men vi gør faktisk meget for at nedtone belastninger og menneskelige konsekvenser. Det betyder, at vi over en længere årrække har set et fald i antallet af sygefraværsdage. I det halvandet år har vi oplevet en lille stigning. Men det skyldes, at vi er blevet bedre til at fastholde de langtidssyge medarbejdere," siger Ask Petersen.