Syge venter et halvt år på afgørende samtaler i København
I Københavns Kommune må syge borgere vente mere end 23 uger, før de kan komme til et rehabiliterings-teammøde. Det er under al kritik, mener et medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

 Syge borgere på kontanthjælp i København må vente længe, før de får endeligt svar på, om de er berettiget til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, skriver A4 Nu.

Det er kommunens rehabiliteringsteam, der kan træffe sådanne afgørelser. Ventetiden på et møde i rehabiliteringsteamet er omkring et halvt år.

I marts var der 23 ugers ventetid, viser en måling foretaget af Københavns Kommune. Men siden er ventetiderne på rehabiliteringsmøder fortsat steget, fortæller Astrid Aller (SF), der er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at ventetiden er så lang, siger hun til A4 Nu.

Ifølge kommunens egne retningslinjer bør der højst være fem ugers ventetid, før en borger kommer til et rehabiliteringsteam, når sagsbehandleren har færdigbelyst borgerens sag.

Astrid Aller peger på, at de lange ventetider er kommet i kølvandet på en god udvikling. I dag er der nemlig langt flere borgere, der kommer til rehabiliteringsmøder, end der tidligere har været. Det er sket efter massiv kritik af Københavns Kommune restriktive tolkning af loven om blandt andet førtidspension.

Der blev tilkendt over dobbelt så mange førtidspensioner i 1. kvartal 2019 i forhold til i 1. kvartal 2018. Også antallet af tilkendte fleksjob er steget markant med knap 50 procent.

- Problemet er, at indsatsen har virket meget bedre, end vi havde turde håbe på. Derfor er der nu rigtig, rigtig lange køer, siger Astrid Aller.

På baggrund af anbefalinger fra en Task Force af eksperter sidste år har Københavns Kommune udarbejdet en handleplan på førtidspensions- og fleksjobområdet. Og en undersøgelse fra i år, som kommunen selv står bag, viser, at kommunens sagsbehandlere hurtigere får afklaret borgernes sager og dermed indstillet til de afgørende møder i rehabiliteringsteamet.

Problemet med de lange ventetider til møderne i teamet har de kommunale politikerne forsøgt at ændre på.

I år blev der således afsat penge til 1.000 ekstra rehabiliteringsmøder i 2019. Rehabiliteringsteams under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fået tildelt 2,5 millioner kroner i 2019 til at bringe ventetiden ned. Det er dog ikke ekstra penge, men en bevilling, der er fundet på det eksisterende budget.

Men der er behov for endnu flere penge, hvis ventetiderne skal til livs, mener Astrid Aller (SF).

- Vi arbejder for at få hævet antallet af rehabiliteringsmøder til næste år, siger hun.

Men der er grænser for, hvor hurtigt ventetiden kan sænkes, hvis kvaliteten i arbejdet skal holdes, påpeger hun.

A4 Nu har forsøgt at få en kommentar fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Det har ikke været muligt, blandt andet fordi Beskæftigelses- og Integrationsudvalget afventer en status på handleplanen for førtidspensioner og fleksjob, som først er klar i september.

 

 

A4 Nu
via Listen To News