Dansk Metal Svag eksport dæmper den økonomiske vækst
Dagens nationalregnskabstal binder en sløjfe på året 2015 for dansk økonomi. Cheføkonom i Dansk Metal betragter året som fyldt med udfordringer og op- og nedture, men samtidig som et år, dansk økonomi trods alt kom helskindet og styrket igennem.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) steg med 1,2 pct. i 2015. Det står klart efter offentliggørelsen af 4. kvartals vækst på 0,2 procent.

"Den positive vækst i 4. kvartal og dermed positiv vækst for det samlede 2015 gør, at vi nu kan afskrive 3. kvartals negative vækst som en enlig svale og glæde os over den opadgående tendens i dansk økonomi. Vi har således nu haft vækst to år i træk", siger Thomas Søby.

Der var vækst i både første og andet kvartal, så forventningerne til sidste halvdel af 2015 var høje. Desværre blev tredje kvartal en mavepuster af de helt store. Investeringer og eksport faldt, mens forbruget fortsatte sin fodslæbende udvikling. Det resulterede i en negativ vækst på 0,4 pct.

Sløv eksport

Den samlede danske eksport af varer og services faldt med 0,9 pct. i 2015. Vareeksporten steg med 1,8 pct. mens eksporten af tjenester faldt med 5 pct. - ikke godt nok hvis væksten for alvor skal op i højere gear.

"Eksporten har været ramt af geopolitisk uro og global usikkerhed. På trods af lav oliepris og svag euro, har eksporten ikke for alvor taget fart. Det er især et relativt svagt europæisk marked, der har kostet dyrt. Til gengæld kan vi glæde os over, at industrieksporten har haft et relativt godt år", siger Thomas Søby.

Dansk Metal forventer, at forsat lave renter, hensigtsmæssig valutakurs og pengepolitisk ekspansion vil manifestere sig i en stigende europæiske vækst i 2016.

"Det vil være en mulighed vi kan udnytte i Danmark, da de danske virksomheders konkurrenceevne er markant forbedret siden krisen", fortæller Thomas Søby.

Privatforbruget steg med 2,1 pct. i 2015, hvilket er den højeste vækstrate siden 2006.

-Privatforbrugets vækstbane er meget stabil, hvilket er glædeligt. De tendenser, som har præget husholdningernes forbrugslyst i 2015, vil stadig gøre sig gældende i 2016. Lave renter, lav oliepris og fortsat stigende beskæftigelse er på kort til mellemlang sigt stabile tendenser, som til næste år fortsat vil medvirke til en pæn udvikling i privatforbruget. Jeg har svært ved at forestille mig, at væksten i 2016 ikke skulle blive større end i 2015, så vi går gode tider i møde, afslutter Thomas Søby.

Yderligere info:

Jens Dissing Munk, pressechef i Dansk Metal, telefon 30178874
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.