Sure, gamle mænd ved intet om abort

Abort er etisk frastødende, afgør en sur, ældre dommer, Jørgen Carsten Hansen, i Nyhedsavisen 28. december.
Abortindgreb er næppe en folkeforlystelse, og de kvinder, som af den ene eller den anden svære grund har valgt abort, skal ikke, ud over fysisk og psykisk smerte, døje med andres fordømmelse. Omgivelsernes dom kan give varige skyldkomplekser, og situationerne omkring aborterne er vidt forskellige.
Mange ting spiller ind og påvirker afgørelsen, som simpelthen også kan være, at kvinderne opdager, at de har blandet gener med en person, som ingen måske har gavn af at se videreført.
Og så er et ufødt væsen ikke et barn. Det er et foster, som kan blive til et barn.
Sure, gamle mænd bør tage en runde hos Mødrehjælpen og på centre for voldsramte kvinder. Og så skal de ellers knytte sylten.