Styrket indsats mod jalousidrab
Rigspolitiet vil styrke indsatsen mod jalousidrab og prioritere det på linje med kvindehandel og æresdrab.

Efter to kvinder og to børn på kort tid er blevet dræbt med jalousi som motiv skærper Rigspolitiet nu indsatsen på området, skriver Jyllands-Posten tirsdag.

Medarbejdere i de enkelte politikredse skal specialuddannes til at forebygge og efterforske jalousidrab, og Rejseholdet skal udover at være med i efterforskningen fungere som konsulenter for politikredsene.

Desuden skal ordningen med alarmtelefoner og den generelle beskyttelse af kvinder i særlig risiko

også evalueres.

»Vi har haft to jalousidrab inden for kort tid, og en række sager i de seneste år. Vi vil være bedre til at håndtere jalousidrab,« siger Jakob Scharf til avisen.

I denne uge vil rigspolitichef Torsten Hesselbjerg kalde alle landets 12 politidirektører og sammen med rigsadvokaten drøfte den endelige handlingsplan.