Storken strejker i Danmark
Fertiliteten i Danmark er også lav sammenlignet med vores nabolande. I Sverige steg fødselstallene for første kvartal af 2012. Foto: Colourbox
De små buttede babyer er på tilbagegang herhjemme. Hvis den manglende lyst til reproduktion fortsætter, bliver det et alvorligt problem.

Det faldende børnetal fortsætter i 2012 med endnu et markant fald i årets første kvartal fra 14.422 fødsler i 2011 til 14.091 i samme periode i år.

Og eftersom sidste år tilmed landede på det laveste børnetal i Danmark siden 1988, er der grund til bekymring, mener en række demografer og andre befolkningseksperter, som Kristeligt Dagblad har talt med.

Det gælder blandt andre Hans Oluf Hansen, lektor emeritus i demografi ved Københavns Universitet:

- Vi har en fertilitet en del under reproduktionsniveau, hvilket betyder, at vi er i færd med at forskyde vægten i aldersfordelingen opefter. På sigt bliver der færre til at forsørge dem i de ældre aldersklasser, siger han.

Sidste år blev der født 4400 færre børn end i 2010 - helt præcist 59.527 børn - hvilket blandt andet skyldes, at mødrene selv er født i år med meget lave børnetal i 1980'erne.

Men også den samlede fertilitet - antallet af børn per kvinde - er på et enkelt år faldet brat fra 1,88 til 1,76. En af de tydelige tendenser er, at færre kvinder vælger at få barn nummer tre og fire.

Svaret på det er ifølge de fleste eksperter: økonomi.

- Den økonomiske krise rammer især de unge familier, som står yderst på arbejdsmarkedet, lyder det fra Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Fertiliteten i Danmark er også lav sammenlignet med vores nabolande. I Sverige steg fødselstallene for første kvartal af 2012.

- Det dramatiske fald, vi ser i Danmark, skyldes, at vi har haft nogle indgreb i børnefamiliers økonomiske vilkår, især forårspakken 2010, siger professor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen.

- Og derfor er det vanvittigt, at man har talt om at skære i børnechecken, mener han.