Sluk for kameraerne, Lene

Storbritanniens fire millioner overvågnings-kameraer forhindrede ikke terrorangrebet i London i juli 2005. På samme måde vil justitsminister Lene Espersens forslag om mere tv-overvågning i det offentlige rum ikke gøre Danmark til et sikrere land at bo i. Til gengæld vil det gøre Danmark til et land, hvor helt almindelige, lovlydige borgere bliver optaget på video, når de går på gaden.

 

Læg mærke til, at det ikke er politiet, som med politifaglige begrundelser har bedt om mere overvågning. Der er nemlig slet ingen rationelle begrundelser for at sætte kameraer op alle steder. Nej, det er noget, Lene Espersen selv har fundet på for at vise handlingskraft og positionere sig som en effektiv justitsminister, der gør noget for sikkerheden i en tid, hvor befolkningen er bange for både kriminalitet og terror.

 

Vi har allerede over 100.000 overvågningskameraer i Danmark – det er ét kamera for hver 50 danskere, og det er mere end rigeligt. Det er nemlig afgørende, at vi har som udgangspunkt har tillid til hinanden – det er dét, der gør det rart og nemt at leve sammen. Hvis vi først begynder at overvåge hinanden konstant og uden mistanke, begynder mistilliden at gro, og vi kan ikke længere te os åndssvagt på gaden uden at risikere at blive optaget på video.

 

Vi skal slukke, ikke tænde for kameraerne, Lene.