Skoler underretter flere børn
Hjælp · Siden 2002 har skolerne i Århus Kommune lavet 50 procent flere underretninger på skolebørn

492 gange fik de sociale myndigheder i Århus Kommune en besked fra en af kommunens skoler om et barn med misbrug, psykiske problemer eller andre sociale problemer i familien.

Langt størstedelen af underretningerne var på børn i alderen syv til 17 år. I alt blev det til næsten 2.000 underretninger i 2006 på børn under 18 år.

Socialchef Leif Gjørtz Christensen forklarer stigningen med, at kommunen har fået underretningssystemet til at fungere.

»Vi har fået etableret et samarbejde mellem skole, daginstitution og socialforvaltning, så man hverken venter for længe eller er for hurtig til at lave en underretning,« siger socialchefen.

Han understreger, at tallene ikke betyder, at mange børn har fået det værre, men at der er et tættere samarbejde om de mennesker, der arbejder med børnene.

»De sidste tre-fire år har vi gjort et stort stykke arbejde for at få underretningssystemet til at fungere. Før fik vi enten senere kendskab til et barn med problemer, eller også fik vi det slet ikke,« siger socialchefen, der ikke tror, at antallet af underretninger stiger yderligere.

Han ser stigningen i antallet af underretninger som positiv, fordi det kun er muligt for myndighederne at hjælpe et barn med vanskeligheder, hvis de ved, der er et problem. Formand for Skole og Samfund i Århus Torben Brøndum er ikke vild med, at skolerne laver så mange underretninger. Han frygter, at det nogle gange sker automatisk. »Vi har set eksempler på, at skolen er for hurtig til at sende problemet videre til de sociale myndigheder. Så hvis tallene er et udtryk for, at skolen giver op og per automatik sender sagen videre, så er det skidt. Jeg ville hellere have ressourcerne ud på skolerne, så problemet bliver løst mellem skolen og hjemmet,« siger Torben Brøndum, der dog understreger, at skolen selvfølgelig skal underrette, hvis de oplever problemer med børnenes trivsel.

Men socialchefen er ikke bange for, at skolerne bare sender aben videre til socialforvaltningen.

»Det er mit indtryk, at man går meget langt på skolerne for selv at løse problemerne. Skolerne har fået nye værktøjer til at tackle problemerne, og man er blevet bedre til at underrette,« siger Leif Gjørtz Christensen. Også formand for Århus Lederforening og medlem af skoleledernes fællesrepræsentation, Jørgen Mandrup Nielsen, er glad for de mange underretninger fra skolerne.

»Underretningerne har ændret karakter, så det nu er en invitation til et samarbejde om barnet mellem skolen og socialforvaltningen. Før var det en oplysning til socialforvaltningen om, at de skulle tage sig af problemet,« siger Jørgen Mandrup Nielsen.

»Det er også udtryk for, at kommunens politik for en tidlig tidsats for truede børn, er lykkedes,« siger han.