Skoler: Elever får nok undervisning
Udhængte skoler afviser undervisningsministeriets påstand om, at elever får for få timer.

»Det passer ikke.« Sådan lyder reaktionen fra de 20 skoler, som Undervisningsministeriet for nylig hængte ud for ikke at leve op til de fastlagte minimumstimetal i folkeskolen.

En rundspørge, foretaget af folkeskolen.dk, viser, at tre ud af fire skoler selv mener, de lever op til kravene. Det er ministeriets opgørelsesmetoder, der er vanskelige at bruge i praksis, siger flere.

»Vi har helhedsskole, og eleverne har 30 timer om ugen. Derfor er det helt forkert, at vores elever skulle have for få timer. Men vi har ikke kunnet finde ud af at dele timer op så de passer til Undervisningsministeriets kategorier. Derfor ser det ud til, at eleverne har for få timer inden for klassens tid,« siger skoleinspektør på Darum Børne-Ungecenter, Thomas Tramm Rotendahl, til folkeskolen.dk

Undervisningsministeriet indsamler løbende oplysninger fra kommunerne om det planlagte timetal på hver enkelt skole.